Punta de Choros

27 декември 2009

На 2009г й оставаха 120ч съществуване. От календара падна поредния лист с дата 27 декември и към 10.30ч сутринта ме събуди звън от телефона.

Инсталация на Microsoft шрифтове в Ubuntu 16.04

14 януари 2017

нсталация на Microsoft шрифтове в Ubuntu се поражда от идеята браузърите в различните системи, да показват еднакво текстовото съдържанието на интернет страниците.

Ubuntu 16.04 инсталация на USB disk on Key

19 ноември 2016

Арсеналът ми от мобилни компютри съдържа Fujitsu Lifebook AH530. Това е бюджетна машина от 2011г на Intel Core i5-480M процесор и 4GB DDR3 RAM памет.

gparted

Li-Ion вместо 6F22 ...

28 октомври 2018

DT832 e популярен ампер-волт-ом-метър, накратко АВО. От първия пуснат на пазара до днешен ден този модел претърпя безброй модификации. ...

tester

LED абажур JDX-MB002-236

09 март 2019

В една от стаите ми от години висеше фасунга с енергоспестяваща крушка. Време не достигаше да изправя този кусур. Предложенията в местните магазини ми изглеждаха кичозни или с душмански цени ...

led driver

Art Flash Gallery ме грабна нееднократно. Ръководството й е pdf файл, а неговото въведение - палитра на художник.

Тази галерия предлага ефектен показ на вашите снимки посредством swf файл Тя ползва технологията на Adobe Flash CS3. Нейната настройка се свежда до конфигуриране на xml файл, а това на практика ви дава възможност в къси срокове да пуснете галерия на вашия сайт.

Art Flash Gallery e платена платен скрипт, но с учебна цел се предлага демо комплект. Прочете лицензионното споразумение, за да сте наясно какви права имате над демо-версията.

За начало изтеглете демо-архива.
В избрана папка на вашия диск разтворете съдържанието.

Art Flash Gallery

ArtFlashGalleryDemo.swf e флаш-плейър за вашата страница., а gallery.xml e конфигурационен файл. Измененията в последния водят до различни ефекти от страна на галерията.

Създайте нова папка на вашия сървър и преточете описаните горе файлове. В нов html документ между тагове <body></body> добавете този код:

<object classid="clsid:d27" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=10,0,0,0" width="480" height="360" id="FlashGallery" align="middle">
<param name="allowScriptAccess" value="sameDomain" />
<param name="allowFullScreen" value="true" />
<param name="quality" value="high" />
<param name="bgcolor" value="#ffffff" />
<param name="flashVars" value="XMLFile=gallery.xml" />
<param name="movie" value="ArtFlashGalleryDemo.swf" />
<embed src="ArtFlashGalleryDemo.swf" quality="high" bgcolor="#ffffff" width="480" height="360" flashVars="XMLFile=gallery.xml" name="FlashGallery" align="middle" allowScriptAccess="sameDomain" allowFullScreen="true" type="application/x-shockwave-flash" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" />
</object>

Описанието на флаш-плейъра може до сложите в контейнер, за да позиционирате в страницата.
Външният размер на галерията се определя от значенията на width="480" height="360" в пиксели. Променяйте по ваш избор.

Създавате папка sounds и в нея складирате две mp3-ки (click.mp3 и over.mp3). С тези файлове постигате звукови ефекти - преминаване на мишка, активиране на снимка. Те не са задължителни

Създавате папка images и в нея складирате снимките за бъдещата ви галерия. Форматът им не от значение, важно е да е съгласуван с кода на xml файл . Колкото по-леки и по-малко на брой - толкова по-малко време ще е нужно при първаначално зареждане на галерията от браузъра.

Втора настройка се прави в gallery.xml файла. С негова помощ определяте гарнитура и размер на шрифта. Радиус на заобляне на пиктограми и главен прозорец. Посочвате пътища до снимките и техен брой. Упътването споменава до 9 на брой снимки. Посочвате още пътища до музикални файлове

Примерът тук ползва 5 снимки. Промените се свеждат до количество снимки и конкретни значения между кавичките - "".
Съдържание на gallery.xml файл:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<gallery>
<settings>
<imagesFolder>images/</imagesFolder>
<bgImage alpha="100" source="images/bg.jpg"/>
<image align="center" cornerRadius="0" scaleMode="fill" transitionEffect="fade" useShadow="true"/>
<thumbnail width="60" height="40" cornerRadius="0" alpha="70" outlineColor="0xFFFFFF"
outlineColorOnRollOver="0xbababa" outlineColoronclick="0xff0000" useShadow="true" usePreview="true"/>
<thumbBar scrollSpeed="10" position="bottom"/>
<preview alpha="100" width="200" height="100" outlineColor="0xFFFFFF" useShadow="true" cornerRadius="0"/>
<caption position="bottom" bgAlpha="35" color="0xFFFFFF" bgColor="0x000000" fontName="Verdana" fontSize="12"/>
<slideshow start="false" delay="3" loop="true" stopAutoonclick="true"/>
<preloader alpha="100" usePreloader="true" />
<buttons fullScreenButton="true" navigationButtons="true" slideshowButton="true" />
<sounds onRollOver="sounds/over.mp3" onclick="sounds/click.mp3" />
<picasa user="" albumID="" />
</settings>
<items>
<item source="1.jpg" description="Александра 1"/>
<item source="2.jpg" description="Александра 2"/>
<item source="3.jpg" description="Александра 3"/>
<item source="4.jpg" description="Александра 4"/>
<item source="5.jpg" description="Александра 5"/>
</items>
</gallery> 

Официален сайт на Art Flash Gallery
http://flash-gallery.com
Download
 
до нови срещи   ^.^

24.09.2009 profruit 

1 Response to "Art Flash Gallery за вашия сайт"

  1. Taner Said,

    ам да знаеш как да я регистрирам...

     

Публикуване на коментар

Този блог е реинкарнация на първите ми опити за споделяне в нета. На времето започнах с къси разкази на преживяното. После се обезсмисли и превърнах блога си в системно радио. Пиша единствено неща, които карат душата ми да живее: Ubuntu, WEB, Photoshop, Фотография, Споделено и т.н. Това е моето системно радио, разбирате ли? Моята вълна и вие сте на нея сега.

Архив на блога