Punta de Choros

27 декември 2009

На 2009г й оставаха 120ч съществуване. От календара падна поредния лист с дата 27 декември и към 10.30ч сутринта ме събуди звън от телефона.

Инсталация на Microsoft шрифтове в Ubuntu 16.04

14 януари 2017

нсталация на Microsoft шрифтове в Ubuntu се поражда от идеята браузърите в различните системи, да показват еднакво текстовото съдържанието на интернет страниците.

Ubuntu 16.04 инсталация на USB disk on Key

19 ноември 2016

Арсеналът ми от мобилни компютри съдържа Fujitsu Lifebook AH530. Това е бюджетна машина от 2011г на Intel Core i5-480M процесор и 4GB DDR3 RAM памет.

gparted

Paragon ExtFS for Windows

30 юли 2016

ExtFS for Windows е утилита на Paragon Software разработена през 2013г. Тя представлява решение, предоставящо пълен достъп на четене и на запис до раздели ...

msvcr100.dll is missing Windows 10

04 октомври 2016

Майк Патерсън от Plixer, компания по компютърната сигурност, публикува доклад , че Windows 10 изпраща данни в криптиран вид от вашата машина на всеки пет минути. Той е направил максимума, за да спре изтичането, но системата продължавала да изпраща информация.В продължение на първа част ще пуснем нашия блог реално в интернет.
Първа част аз започнах с уводни думи, които бяха волна моя интерпретация, затова нека уточня.

Блог (англ. blog, от web log, интернет дневник) е уеб-сайт, чието основно съдържание е регулярно добавяне на нови публикации, изображения или мултимедия. Характерно за блога е недълги записи с временна значимост. Хората, поддържащи блог се наричат блогъри. Съвкупността от всички блогове с мрежата роди понятието блогосфера.

Според авторството - блог се дели на личен, групов (корпоративен, клубен) или обществен (открит). По съдържание - тематичен или общ. Основното отличието на блога от традиционен дневник се обуславя от среда, тоест, от неговата аудитория в мрежата, защото блога може да бъде достъпен от определено множество потребители на мрежата. На свой ред блого-читателите могат да встъпят в публична полемика с автора на блога, а това е поредно отличие от дневника.

Характерна възможност за блога е публикация на отговор (коментар, отзив) от посетителите. Това прави блога среда за общуване в мрежата и на свой ред придобива ред преимущества пред електронната поща, чатове или уеб-форуми.

В първа част с учебна цел ние се научихме да инсталираме CMS WordPress на локален сървър. Втора част ще бъде с същата цел, като се придържаме към отработен модел. Наша уговорка е, че ще ползваме безплатен хостинг с поддръжка на PHP и MySQL, a още безплатно домейн-име на нашия бъдещ блог. Отработили и схванали основната идея на упражнението вие сами в бъдеще ще можете да си купите желано име и да преминете на платен хостинг.

Какво трябва да знаем в този случай? Предимства и недостатъци от ползване на безплатен хостинг.

Предимства:
Безплатен. Влагаме само нашите умения и време.

Недостатъци:
Ограничение по дисково пространство. Ограниченията засягат и размера на самата база данни, а това е съществен момент. Например, в нашето упражнение ще ползваме уеб-диск с 5000МВ и заделено място за база данни от 50МВ. Ако пишем дълги постове - тип разказ, на практика това място ще се изчерпи на 80-я по брой, след което ще ни посрещне предупреждение от сървъра, че сме изчерпали наличното място.

Месечен лимит на обмен на данни. Всяко посещение от вас или вашите читатели е обмен на данни, измерени в байтове. Чрез броузъра всеки един изтегля на своята машина публикуваните страници, а това е количество информация. Ако този лимит бъде изразходван за дадения период отново предупреждение от сървъра.

Бавен. Нещата при безплатния хостинг са тромави умишлено.

Несигурен. В един прекрасен ден без предупреждение вашия сайт може да е паднал или често да му се случва през деня.

Ползването на безплатен хостинг не е предимство при котиране в рейтинга на отделните уеб-търсачки. Те взимат това под внимание и вашия блог ще страда в тази класация. Под внимание попада още домейн-името на блога, защото ние ще ползваме такова от трето ниво.

С думи прости ние сме ученици и нашата задача е да подкараме на реален уеб-сървър своя блог. Предвид горното - къде да разположим своя блог? Има много оферти в мрежата на сървъри, предлагащи безплатен хостинг с поддръжка на PHP и MySQL. Нашият избор пада на
http://byethost.com.

Класация го определя като най-бърз хост сред своите, без банери и реклама. Този сървър предлага Vista панел за управление на сайта. Обичайна регистрация с избор на име и парола. Потвърждаване в реална поща. В своята поща вие ще откриете уведомително писмо с нужната информация подобна на приведения пример:

Cpanel Username: b15_3858200
Cpanel Password: 12345678
Your URL: httр://profruit.byethost15.com or httр://www.profruit.byethost15.com
FTP Server : ftp.byethost15.com
FTP Login : b15_3858200
FTP Password : 12345678
MySQL Database Name: MUST CREATE IN CPANEL
MySQL Username : b15_3858400
MySQL Password : 12345678
MySQL Server: SEE THE CPANEL

По подобен начин се процедира и в всеки един друг хост, бил той платен или безплатен.
Cpanel Username: b15_3858200 и Cpanel Password: 12345678 - с това име и парола се логваме в сървъра, за да получим достъп до нашия панел.


Как да си направя блог?
размер 945х465, 148kB


Входът ни отвежда в Control Panel. В ляво има тъмно-синя колонка, а по средата информация, извеждаща нашите данни за FTP достъп. В случая:

Account Information

FTP host name ftp.byethost15.com
FTP user name b15_3858200
Panel user name b15_3858200
POP user name b15_3858200
MySQL host name sql210.byethost15.com
MySQL user name b15_3858200

Всичко дотук запазваме в notepad документ - превантивна мярка срещу забравяне.
Следващ ход е инсталиране на FTP клиент. Аз ползвам програмата Total Commander, защото я намирам за много функционална и практична. С нейна помощ ще се подклюваме към нашия сайт и ще преточваме нужните файлове за строеж на блога, а още ред други важни неща.

Активирайте бутон "Съединение с FTP сървър". В появилия се прозорец ползвайте бутон "Добави". А в поредния появил се внесете данните от "Account Information". Те са име на съединението - byethost15.com, адрес на сървъра - ftp.byethost15.com, вашето потребителско име - b15_3858200 и парола - 12345678. Съхранете настройката. Вие може да се свържете с вашия сайт.


Как да си направя блог?
размер 955х709, 94kB

След постигнато съединени ви посреща вашето място с предупреждение "DO NOT UPLOADS FILES HERE" (не качвайте тук файлове), а над него папка htdocs. Това е вашето царство. Влезте в тази папка и изтрийте нейното съдържание. То е временно генерирана реклама.


Как да си направя блог?
размер 951х712, 79kB

Следващ ход е да преточим нашия блог от твърдия ни диск към уеб-диска.
В първа част ние изтеглихме WordPress 2.8.2. Отворихме архива и го сложихме в папка на локалния сървър, а още си избрахме шаблон (theme, template). В този комплект ще го преточим на уеб-диска, след което ще преминем позната инсталация от първа част.

Умишлено пропускам начин за подкарване на блога, чрез експортиране на съществуващата база и нейно импортиране на новото място. Това упражнение е за напреднали.

Стартирайте отново Total Commander. В левия прозорец разместете директория C:\xampp\htdocs\вашето_име, а в десния се подключете към вашия сайт - byethost15.com\htdocs\**. Натиснете бутон "Shift" и кликнете по произволен файл в лявата част. Това ще маркира всички файлове в червено. Натиснете бутон F5, за да започне преливане на вашия сайт към новото място. Процесът на копиране ще отнеме време в зависимост от вашата интернет-скорост. Важното е в края да се убедите, че всички файлове са преточени.


Как да си направя блог?
размер 951х714, 67kB

Отново се връщаме в нашия Control Panel. Главна задача сега е да създадем база данни. Тя ще съхранява всичката информация по настойки и съдържание на нашия блог.
В сектор Databases кликаме по текстови бутон "MySQL Databases" и влизаме в нов прозорец с същото име.


Как да си направя блог?
размер 689х520, 86kB

Тук просто въвеждаме в текстовото поле - <database-name> името на избраната от нас база и кликаме по бутон "Create Database". Генерираното име - "b15_3858200_testblog" копираме и добавяме към notepad документa. Готово. Нямаме повече работа тук, затова напускаме.


Как да си направя блог?
размер 483х385, 18kB


Ако сега в адресното поле на нашия броузър наберем своя адрес на сайта:
http://вашият_сайт.byethost15.com

ще ни посрещне съобщение, че няма връзка с нашата база данни и правилно. Ние не сме стиковали нещата за такава.
Отново лице в лице заставаме пред Total Commander и по познат начин се свързваме с нашия сайт.

Ако в корена на сайта се съдържа php файл по име wp-config-sample - чисто технически го изтрийте. Под него има файл с сходно име wp-config. Тези неща виждате в прозореца на Total Commander, свързан към вашия сайт. Може и превантивно да извършите промените до момента на преливане към уеб-диска. Идеята е да отворите файл wp-config.php и да промените старите настройки, касаещи локалния сървър на новите. В Total Commander това става с десен бутон на мишката и в контекстното меню да извикате файла за корекция.

Защо така?
Защото имаме ново име на потребител, нова парола, ново име на база данни, нов адрес на MySQL сървър и те са отлични от тези на локалния сървър. Коректно между кавичките заменяте старите данни с нови и съхранявате настройките, а после отпращате на сървъра. Пример за промяна настройките в файл wp-config.php:

<?php
// ** Настройки за MySQL ** //
define('DB_NAME', 'b15_3858200_testblog'); // Име на базата от данни
define('DB_USER', 'b15_3858200'); // Вашето потребителско име за MySQL сървъра
define('DB_PASSWORD', '12345678'); // ...и паролата
define('DB_HOST', 'sql210.byethost15.com'); // Адрес на MySQL сървъра. 99% сигурно е, че е sql210.byethost15.com
define('DB_CHARSET', 'utf8');
define('DB_COLLATE', '');
...
?>


Какво следва?
Позната инсталация на блога, описана в първа част. Наберете в броузъра адреса на вашия сайт и следвайте съветника за инсталация. Ако възникнат проблеми, то те се крият в неправилно оформен файл wp-config.php. В края на инсталация запишете генерираната парола и потребителско име за вход в блога. Влезте и честито. С общи усилия направихме още една крачка.


до нови срещи   ^.^

23.10.2009 profruit 

0 Response to "Как да си направя блог? - II част"

Публикуване на коментар

Този блог е реинкарнация на първите ми опити за споделяне в нета. На времето започнах с къси разкази на преживяното. После се обезсмисли и превърнах блога си в системно радио. Пиша единствено неща, които карат душата ми да живее: Ubuntu, WEB, Photoshop, Фотография, Споделено и т.н. Това е моето системно радио, разбирате ли? Моята вълна и вие сте на нея сега.

Архив на блога