Punta de Choros

27 декември 2009

На 2009г й оставаха 120ч съществуване. От календара падна поредния лист с дата 27 декември и към 10.30ч сутринта ме събуди звън от телефона.

Инсталация на Microsoft шрифтове в Ubuntu 16.04

14 януари 2017

нсталация на Microsoft шрифтове в Ubuntu се поражда от идеята браузърите в различните системи, да показват еднакво текстовото съдържанието на интернет страниците.

Ubuntu 16.04 инсталация на USB disk on Key

19 ноември 2016

Арсеналът ми от мобилни компютри съдържа Fujitsu Lifebook AH530. Това е бюджетна машина от 2011г на Intel Core i5-480M процесор и 4GB DDR3 RAM памет.

gparted

Li-Ion вместо 6F22 ...

28 октомври 2018

DT832 e популярен ампер-волт-ом-метър, накратко АВО. От първия пуснат на пазара до днешен ден този модел претърпя безброй модификации. ...

tester

LED абажур JDX-MB002-236

09 март 2019

В една от стаите ми от години висеше фасунга с енергоспестяваща крушка. Време не достигаше да изправя този кусур. Предложенията в местните магазини ми изглеждаха кичозни или с душмански цени ...

led driver


В виртуалното пространство се наложи понятие блог. Това е своеобразен дневник, в когото авторът му отразява мисли, идеи, съвети и ги споделя с аудиторията. Водещо място в това начинание е заето от CMS WordPress. CMS e абривиетура на система за управление на съдържанието, а WordPress дължи популярността си по ред причини: безплатна система (на пример, CMS DLE струва 69$ плюс годишна поддръжка от 15$), наличие на 5260 безплатни разширения, разнообразяващи функционалността на системата, над 2000 безплатни шаблона/темплейта и най-вече тя е създадена конкретно за дневник. Отделен е въпроса за възможността опитен PHP-кодер, да я преправи по свои нужди.

Всичко това изброено е обединено под мотото "Кодът е поезия". Остава човек, да реши, че това ще бъде мотора на неговия блог и задели заветните 5 минути за инсталация.

Какво следва да знае новака след успешна инсталация на своя глог?
Към момента н публикацията текуща версия е WordPress 2.8.5. и аз се уговарям, че нещата разгледани нататък касаят нея и надоу до версия 2.7.х.

По подразбиране системата се инсталира с потребителско име "admin".  Първа задължителна стъпка е да смените името с ново. Препоръчително вмъкване на символи @,$, ^, %, в избора на име. Би било хубаво в процеса на инсталация на системата да се избере име различно от admin..
Смяната на потребителското име става като се обърнете в Контролния панел на вашата База данни (БД)..

За отбелязване е наличие на разширение wp-phpmyadmin. То се инсталира в контролния панел на WordPress и от там можете да контролирате вашата БД. Интеграцията протича мудно, защото проверява пароли и налага тяхното потвърждаване след известяване по email.

Съществува команда за конзолата на SQL, която променя потребителско име:
update tableprefix_users set user_login='newuser' where user_login='admin';

На практика извършвам ръчно промяната по следния път отбелязан с цифри.

защита на WordPress

В новопоявилия се прозорец редактираме user_login - admin. На показана снимка ( долу) има два абоната. Ролята на втория абонат ще разгледаме по-нататък. В случая натискаме бутон Edit/Редакция срещу admin.

Преди всяка промяна правете резервно копие на вашата база!
защита на WordPress

Следва същински прозорец, позволяващ промяна на user_login - admin. Заменяме съществуващия admin с новата неразгадаемо име, неподвластно дори за врачки и екстрасенси. Готово.


защита на WordPress

 Продължаваме да укрепваме нашия блог с поредна смяна. Инсталацията на WordPress генерира парола, с която първоначално влизате в вашия контролен панел. Тя е слаба, съставлявана от шест символа - цифри и букви. Сменете я с по-дълга, като вмъкнете @, $, ^, % , а може още букви от източни езици. Смяната се извършва в Контролен панел -> Потребители -> Твоят профил -> Нова парола.

Поредна броня на вашия WP-ADMIN е приложението loginlockdown. То застава на входа и отчита броя опити за логване, зададени от вас. При последвали неуспешни опити заключва входа за време зададено от вас и записва IP-то на пробващия. В последствие това IP-може да се забрани (наложи ban).


защита на WordPress

Поредна мярка за сигурност е да замените в личния профил на администратора потребителското име с друг псевдоним. Преминете по следния път -
Контролен панел -> Потребители -> Потребители -> Твоят профил -> Псевдоним -> замяна.
Да речем, че новата ви администраторска парола е Victor1966, то за псевдоним слагате Dim Dukoff, например. На практика всички ваши публикации ще се обявяват като Публикувано от Dim Dukoff в еди-коя си категория, иначе ще бъдат Публикувано от Victor1966 в еди-коя си категория.

Поредна броня е описание на директория wp-admin намираща се на хост-сървъра. Нещата са прости и се свежда до допуск в тази директория само от вашето IP. Toва става като създадете файл .htaccess.

В OS Windows XP направата на такъв файл се свежда до работа с текстови редактор. Например Akel pad. В Контролния панел на Windows XP влезте в Folder Option -> File Types -> New и добавете разширение .htaccess. Отворете Akel pad и копирайте този код:

RewriteBase /
AuthName "Access Control"
AuthType Basic
order deny,allow
deny from all
allow from вашето IP_xx.xx.xx.xx.

Съхранете файла като .htaccess (без име). Готово.
Моят сървър разполага сайтовете на виртуални хостове и в условието му за създаване на файл .htaccess е казано да се титулува от RewriteBase /. В вашия случай това ще отпадне или най-добре се запознайте с FAQ относно .htaccess, касаещ вашия сървър.

При динамично IP нещата се усложняват. Контролния панел на моя хост предлага защита на избрана директория с парола. Това ще изисква поредно логване с потребителско име и парола различна от тази на WP-ADMIN. След успешно логване вие получвате достъп до WP-ADMIN.

Втори вариант е сумарно ползване на .htaccess и .htpasswd. Тяхното действие ще извежда подобен прозорец.

защита на WordPress

Особеност е, че файл .htpasswd трябва да бъде поместен извън публичната директория, наричана често public_html и в него е записана вашата парола за достъп до директорията. В този случай е необходимо да се консултирате с вашия хостер, защото зоната над public_html се упоменава като DO_NOT_UPLOAD_HERE.

Файл .htpasswd се състои от username.password и той се създава аналогично по начина за създаване на .htaccess, a .htaccess изглежда така:

AuthUserFile /home/username/.htpasswd
AuthGroupFile /dev/null
AuthName Blog
AuthType Basic
require user username

Подобно за целта е разширение askapache-password-protect. Оставам го без коментар и ползвайте на ваш риск. При мен не сработи, понеже съм с динамично IP и усложение от дописване в .htaccess на първи ред - RewriteBase /.

Вид сигурност е да публикувате като потребител с ранг различен от администратор. Този начин ви предпазва и от самите вас. Не забравяйте да ползвате нов псевдоним, различен от този при логване. Промяната става в Контролния панел.

Kозметика по сайта на вашия блог

Влезте в директория ./wp-admin/** и преименувайте файлове install.php и upgrade.php. Тези файлове са безпредметни след протекла успешна инсталация. Преименувайте/премахнете файл readme.html. Той се намира в www.вашия_сайт.com/readme.html. Тази файл има линк за активиране на инсталация и издава номера на текущата версия.

Съществена част за защита на вашия сайт е да ограничите разглеждането на отделните директории. Така лишавате любопитни от възможността да види какви разширения ползвате. Създайте празен файл в текстови редактор с име index и променете разширението на .html. В краен резултат добивате файл index.html с нулево съдържание. Размножете този файл в директории: вашият_сайт/wp-content, вашият_сайт/wp-content/plugin, вашият_сайт/wp-includes. Това касае по-стари версии. Възможно е да съществува файл index.php в изброените директории с съдържание:

<?php
// Silence is golden.
?>

който на практика върши същата работа.Тези файлове може да разположите в други директории, стига мястото да бъде вакантно.
По-сигурен начин е използване силата на файл .htaccess като забраните разглеждането на индекси. Допишете този код в главния .hrtaccess. Неговото действие се разпространява по дървото на сайта.

## Disable Listing
Options -Indexes

Добавете страница error.php в корена на сайта. За нея може да узнаете от FAQ на вашия хост-сървър. Специфични заявки ще бъдат облужвани от тази страница. Това са съобщенията 403, 404, 405, 408, 500 и т.н. при пренасочване от страна на сървъра. Някой шаблони се предлагат комплект с въпросната страница. Проверете за наличие на подобен файл в текущия шаблон. В файл .htaccess в корена на сайта (root) добавете следните редове:

## Error page
RewriteEngine on
ErrorDocument 403 /error.php
ErrorDocument 404 /error.php
ErrorDocument 500 /error.php

защита на WordPress

Инсталиране на wp-security-scan разширение е належащо. То дава нагледна информация за префиксите на вашата БД, стойностите на атрибутите на отделните файлове изграждащи вашия сайт и съвети относно .htaccess файл в конкретни директории. След като извъшите настройките по съвети наwp-security-scan, изключете разширението и го премахнете от сайта.

защита на WordPress

Инсталацията на WordPress предлага по своя ход да промените префиксите на таблиците в БД.Условие, нужно за по-висока защита на блога. Ако това е пропуснато
преминете по пътя Security -> Database -> WP - Database Security. Напишете предполагаем префикс, например god и натиснете бутон Start Renaming. Разбира се преименуването трябва да е разрешено от ALTER rights. В такъв случай традиционния wp_users става wp_godusers и усложнява хакера.

защита на WordPress

защита на WordPress

При здавижен блог ще се наложи да промените префиксите на 11 таблици. Това става в уеб-базирания интерфейс на SQL - phpMyAdmin. Отваряте базата данни и в конзолата на SQL изпълнявате следната команда:

RENAME TABLE wp_стар.префикс TO нов_префикс;

и така за всички останали 10 таблици : wp_categories, wp_comments, wp_link2cat, wp_links, wp_options, wp_post2cat, wp_postmeta, wp_posts, wp_usermeta, wp_users.
Това не е всичко и се налага промяна на записите в таблица wp_options:


UPDATE нов_префикс_options SET option_name=’нов_префикс_user_roles’ WHERE option_name=’wp_user_roles’ LIMIT 1;


UPDATE нов_префикс_options SET option_name=’нов_префикс_autosave_draft_ids’ WHERE option_name=’wp_autosave_draft_ids’ LIMIT 1;


UPDATE нов_префикс_options SET option_name=’нов_префикс_user_level’ WHERE option_name=’wp_user_level’ LIMIT 1;

Преди всяка промяна правете резервно копие на вашата база!

Следващата стъпка е да сканираме атрибутите на файловете изграждащи сайта и съответно да ги променим. Преминаваме по път Security -> Scaner и заменяме фаталните червени в зелени.


защита на WordPress

Тяхно изменение става лесно чрез Total Commander. Организирайте FTP съединение с вашия сайт. За целта от хост-сървъра си узнайте начините за подобна връзка, парола и потребителско име. След като се логнете по FTP съединение вие попадате в директорията на вашия сайт. Листете нужния файл и променете неговия атрибут по пътя Total Commander -> Файл -> Изменение на атрибут - нужна стойност -ОК.

защита на WordPress

Връзката с вградения FTP клиент на Total Commander не е безопасна, понеже името и паролата ви се предават в чист вид. За целта има приложения като WinCSP и тяхното разглеждане е извън темата.

Пореден ход от ваша страна е създаване на файл robottxt. С негова помощ спирате обхождането на паяците в редица директории. Те на свой ред недолюбват индексирането на image-файлове, нужни за графиката на сайта.

Този образец на robottxt считам за идеален за нуждите на WordPress.

User-agent: *
Disallow: /wp-login.php
Disallow: /wp-register.php
Disallow: /xmlrpc.php
Disallow: /wp-admin
Disallow: /wp-includes
Disallow: /wp-content/plugins
Disallow: /wp-content/cache
Disallow: /wp-content/themes
Disallow: /tag/
Disallow: /trackback/
Disallow: /feed/
Disallow: */trackback/
Disallow: */feed/
Disallow: */comments/
Disallow: /?feed=
Disallow: /?s=
Allow: /wp-content/uploads/
Sitemap: вашия_сайт/sitemap.xml
# Google Image
User-agent: Googlebot-Image
Disallow:
Allow: /*
# Google AdSense
User-agent: Mediapartners-Google*
Disallow:
Allow: /*
# Internet Archiver Wayback Machine
User-agent: ia_archiver
Disallow: /
# digg mirror
User-agent: duggmirror
Disallow: /

Съществена част за съществуването на вашия сайт е особено внимание на файл wp-config.php. Този файл след инсталация се намира в корена сайта и съдържа генерални ключове на вашия сайт - имена и пароли към БД.

WordPress  има 4 вида ключа на безопасност, които е нужно да бъдат създадени. От вас се иска просто да запълните конкретни полета в wp-config.php еднократно.

Ако сървърът ви поддържа SSL шифриране то използването му е препоръчително при достъп към админ-конзолата. За целта е нужно да добавите в wp-config.php следния команден ред:
DEFINE ( ‘FORCE_SSL_ADMIN’, True);

Подобно на файл .htpasswd пренесете wp-config.php над обществената директория. WordPress автоматически ще намери своите настройки на новата директория. Всеки опит за корекция на този път от страна на потребител е безполезен.

Ако описаните горе възможности са недостъпни за защитата на wp-config.php, то тя може да се повери на .htaccess и той ще съдържа следния код:

RewriteBase /
# protect wpconfig.php
Order deny,allow
deny from all


Файл .htaccess трябва да се намира в същата директория на wp-config.php. Финален вариант на моя .htaccess изглежда така. В самото начало са добавени IP на персона нон грата, следва забрана за HotLink и всичко казано до тук.

# DO NOT REMOVE THIS LINE AND THE LINES BELOW IPDENYID:uieaw6
deny from 173.1.61.69
deny from 83.228.32.1


## DISABLE HOTLINKING
RewriteEngine on
RewriteBase /
# Options +FollowSymlinks
RewriteCond %{HTTP_REFERER} !^$
RewriteCond %{HTTP_REFERER} !^http://(www\.)?profruit.byethost15.com/.*$ [NC]
RewriteCond %{HTTP_REFERER} !^http://(www\.)?profruit.hit.bg/.*$ [NC]
RewriteCond %{HTTP_REFERER} !^http://(www\.)?kaldata.com/.*$ [NC]
RewriteCond %{HTTP_REFERER} !^http://(www\.)?profruit.blogspot.com/.*$ [NC]
RewriteCond %{HTTP_REFERER} !^http://(www\.)?dreampier.blogspot.com/.*$ [NC]
RewriteRule \.(gif|jpg|swf|jpeg|png|js|css|rar|zip)$ - [F]


RewriteEngine on
RewriteBase /
ErrorDocument 403 /error.php
ErrorDocument 404 /error.php
ErrorDocument 500 /error.php


# BEGIN WordPress
RewriteBase /

RewriteEngine On
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-d
RewriteRule . /index.php [L]## Disable Listing
RewriteBase /
Options -Indexes


# Protect htaccess
RewriteBase /

Order allow,deny
Deny from all
Satisfy All

#---End_Protection--


# DDOS atack with HEAD requests
RewriteBase /
#
RewriteEngine On
RewriteCond %{REQUEST_METHOD} HEAD
RewriteRule .* - [F]
#

#---End---


# No Ping--
RewriteBase /
ServerSignature Off
#---End----


Защита от SQL инжекция

Начин за зашита от такава е да спрете изпълнението на заявки съдържи знаци на преполагаем код.Отваряте файл wp-blog-header.php и веднага след уводния коментар добавяте този код. На вид нещата ще изглеждат така:

<?php
/**
* Loads the WordPress environment and template.
*
* @package WordPress
*/


<!--Защита от инжекция/-->

$req_url = $_SERVER['REQUEST_URI'];
$piece = explode("?", $req_url);
$my_url = $piece[0];
$subject = $piece[1];
$pattern='/script|http|<|>|%3c|%3e|SELECT|UNION|UPDATE|exe|exec|INSERT|tmp|wp_pro/i';
if (preg_match($pattern, $subject)) {
echo 'Hey you !<br />Get out of here !';
exit;
}


if ( !isset($wp_did_header) ) {
$wp_did_header = true;
require_once( dirname(__FILE__) . '/wp-load.php' );
wp();
require_once( ABSPATH . WPINC . '/template-loader.php' );
}
?>

Отговор на подобна заявка ще бъде:
Hey you !
Get out of here !

На финал може да се твърди, че разработчиците на WordPress реагират бързо и своевременно на появили се пукнати в сигурността на системата. От версия WordPress 2.7 в котролния панел се появява предупреждение за поредено обновление. От страна на блогъра се иска само един клик на мишката за разрешение на обновлението.

И помнете - по-добре по-малко, отколкотo повече. Разширения, които не ползвате - снемете тяхната активност и премахнете от системата. Всеки модул представлява потенциална опасност за пробив и е по-добре да се премахне, ако не се ползва.

Всички споменати разширения можете да изтеглите от:
http://wordpress.org/extend/plugins.

Online scaner за тестване на вашия блог. Изисква инсталиране на свое разширение, което след теста деактивирайте. повече подробности узнайте на сайта им.
WPSCAN

до нови срещи   ^.^

25.10.2009 profruit 

2 Response to "WordPress hacks за чайници"

  1. Този коментар бе премахнат от автора.

     

  2. Profruit, клипчета за секцията ти с герои: https://www.youtube.com/watch?v=Gcyv0OpcpT8&index=1&list=RDGcyv0OpcpT8

     

Публикуване на коментар

Този блог е реинкарнация на първите ми опити за споделяне в нета. На времето започнах с къси разкази на преживяното. После се обезсмисли и превърнах блога си в системно радио. Пиша единствено неща, които карат душата ми да живее: Ubuntu, WEB, Photoshop, Фотография, Споделено и т.н. Това е моето системно радио, разбирате ли? Моята вълна и вие сте на нея сега.

Архив на блога