Punta de Choros

27 декември 2009

На 2009г й оставаха 120ч съществуване. От календара падна поредния лист с дата 27 декември и към 10.30ч сутринта ме събуди звън от телефона.

Инсталация на Microsoft шрифтове в Ubuntu 16.04

14 януари 2017

нсталация на Microsoft шрифтове в Ubuntu се поражда от идеята браузърите в различните системи, да показват еднакво текстовото съдържанието на интернет страниците.

Ubuntu 16.04 инсталация на USB disk on Key

19 ноември 2016

Арсеналът ми от мобилни компютри съдържа Fujitsu Lifebook AH530. Това е бюджетна машина от 2011г на Intel Core i5-480M процесор и 4GB DDR3 RAM памет.

gparted

Paragon ExtFS for Windows

30 юли 2016

ExtFS for Windows е утилита на Paragon Software разработена през 2013г. Тя представлява решение, предоставящо пълен достъп на четене и на запис до раздели ...

msvcr100.dll is missing Windows 10

04 октомври 2016

Майк Патерсън от Plixer, компания по компютърната сигурност, публикува доклад , че Windows 10 изпраща данни в криптиран вид от вашата машина на всеки пет минути. Той е направил максимума, за да спре изтичането, но системата продължавала да изпраща информация.
Това е примерна задача, показваща програмиране на ръка чрез G - кодове за изработка на детайл, даден на чертежа.
Детайлът е от пластмаса и ще бъде изработен на C.N.C. Fanuc машина.

Списък на инструментите:
T1 - mill ф8
T2 - fly cutter ф30
T3 - center ф8
T4 - drill ф2.30
T5 - drill ф6
T6 - mill ф4

Ред на действията:
N1 - face mill
N2 - contour
N3 - center
- на отверстие ф6
- на отверстие ф2.30
N4 - drilling ф6
N5 - drilling ф2.30
N6 - milling ф4.40

За упростяване на задачата в чертежа не са посочени толеранси на отделните размери. Скорост на въртене и подаване на отделните инструменти се подразбират, без да се конкретизират от разчетни формули и таблици. За дом приемам пресечната точка на размерите в долен ляв ъгъл (маркирана в зелено).

чертеж

main program
%
O0001
N10 T2 (fly cutter);
M98 P8000;
M3 S3500;
G54;
G43 H2;
G0 X5. Y-25. M8;
Z3.;
G1 Z0.8 F2000;
M98 P0002;
G1 Z0.2 F2000;
M98 P0002;
G1 Z0. F1000;
M98 P0002;

N30 T1 (mill ф8);
M98 P8000;
M3 S5000;
G54;
G43 H1 D1 (rough mill D+0.4);
G0 X-5. Y-20. M8;
Z3.
G1 Z-6.;
M98 P0003;
G43 H1 D101 (end mill D);
М98 P0003;

N50 T3 (center ф8);
M98 P8000;
M3 S2500;
G54;
G43 H3;
G0 X8.3 Y8. M8;
Z3;
G98 G81 Z-3.2 F200;
X14.8 Y43.;
G0 X2.5 Y25.5;
G98 G81 Z-2.4 F200;
G0 X27.3 Y3.;
G99 G83 Z-1.35 Q2500 R2. F150;
Y48.;
G0 X-5. Y-20.;
G43 H103 D103
G1 Z-2. F350 (chamfer);
M98 P0003;

N70 T4 (drill ф6);
M98 P8000;
M3 S2500;
G54;
G43 H4;
G0 X8.3 Y8. M8;
G98 G81 Z-7. F250;
X14.8 Y43.;

N90 T5 (drill ф2.30);
M98 P8000;
M3 S4000;
G54;
G43 H5;
G0 X2.5 Y25.5;
Z3.;
G98 G81 Z-6. F250;
X27.3 Y3.;
Y48.;

N110 T6 (milling ф4.40)
M98 P8000;
M3 S4000;
G54;
G43 H6 D6;
G0 X2.5 Y25.5;
G1 Z-2.5 F350;
G1 G41 Y27.1;
G3 X2.5 Y27.7 I0. J-2.2;
G1 G40 Y25.5;
Z3.;
G91 G28 Z0.;
T1 M2;
%
subprogram 
%
O8000
G17 G21 G90 G94 G80 G40;
G91 G28 Z0.;
M6;
G90;
M99;
%

subprogram (fly cutter)
%
O0002
G1 Y51.;
X25.;
Y-25.;
Z3.;
G0 X5. Y-25.;
M99;
%


subprogram (contour)
%
O0003
G1 G41 X0. Y-15.;
Y48.;
X3. Y51.;
X30.;
Y0.;
X3.;
X-10. Y13.;
G0 X-5. Y-20.;
M99;
%Програмиране с CAM Програма

В горния пример нещата са по-скоро теоретични, отколкото практични. На днешен ден CNC параметрично програмиране на ръка почти не се прави. То е изместено от компютри и специализирани САМ програми. Една такава е Cimatron. Програмата има възможности на CAD дизайн и построение на модел/солид. В нея е заложен постпроцесор за CNC машина HAAS VF-4. В края на проекта, програмата излива текстови файл .CNC под произволно избрано име.

cimatron

Следва зареждане на програмата в машината, чрез флашка, флопи дискета или по кабел. Поставяне на заготовка в ментгемето и настройка на инструменти и параметри. Внимателен първи кръг и евентуални донатсройки , след което се преминава към серийно производство.


материал
монитор на HAAS VF4

програма.CNC File

%
O20 ( 01_023_02_005__NC_1 NO TEXT )
( 8-3-2010 )
#801=1 (N11 DIAM 80. FLY 80 )
#802=38 (N13 DIAM 0.2 FAZA 10 )
#803=18 (N15 DIAM 4.3 DR 4.3 )
#804=7 (N17 DIAM 8. RIS 8 )
(N20 DIAM 0.2 FAZA 10 )
#806=40 (N23 DIAM 7.99 FIN 8 )
#807=6 (N26 DIAM 16.66 TAP 3/8 BSP )
#841=#801+40
#842=#802+40
#843=#803+40
#844=#804+40
#846=#806+40
#847=#807+40
G17 G94 G90 G80 G40
(G90 G10 L2 P1 X Y Z A )
(G54)
GOTO 1
N1
G91 G28 Z0
G90 M01
N11 T#801 ( TOOL DIA 80. FLY 80 )
M6
T#802
G54
S4500 M03
G0 G90 X106.5 Y0
G43 H#801 D#841 Z50.
M08
N12 ( PROFILE - MEZAH )
G0 X106.5 Y0
Z1.2
G01 Z0 F1500
X56.5
X-56.5
X-106.5
G00 Z50.
M09
M05
G91 G28 Z0
G90 M01
N13 T#802 ( TOOL DIA 0.2 FAZA 10 )
M6
T#803
G54
S3500 M03
G0 G90 X-48. Y-24.
G43 H#802 D#842 Z50.
M08
N14 ( DRILL - DI 4.3 )
X-48. Y-24.
Z30.
G98 G81 Z-2.2 R1. F200
X0
X48.
Y24.
X0
X-48.
G80
G0 Z50.
M09
M05
G91 G28 Z0
G90 M01
N15 T#803 ( TOOL DIA 4.3 DR 4.3 )
M6
T#804
G54
S3500 M03
G0 G90 X-48. Y-24.
G43 H#803 D#843 Z50.
M08
N16 ( DRILL - DI 4.3 )
X-48. Y-24.
Z30.
G98 G81 Z-10. R1. F200
X0
X48.
Y24.
X0
X-48.
G80
G0 Z50.
M09
M05
G91 G28 Z0
G90 M01
N17 T#804 ( TOOL DIA 8. RIS 8 )
M6
T#802
G54
S10000 M03
G0 G90 X-61.1 Y-35.359
G43 H#804 D#844 Z50.
M08
N18 ( PROFILE - OUT )
G0 X-61.1 Y-35.359
Z1.
G01 Z-3.25 F2000
X-56.1
Y-25.359
Y26.041
G02 X-54.928 Y28.87 R4.
G01 X-52.87 Y30.928
G02 X-50.041 Y32.1 R4.
G01 X50.041
G02 X52.87 Y30.928 R4.
G01 X54.928 Y28.87
G02 X56.1 Y26.041 R4.
G01 Y-26.041
G02 X54.928 Y-28.87 R4.
G01 X52.87 Y-30.928
G02 X50.041 Y-32.1 R4.
G01 X-50.041
G02 X-52.87 Y-30.928 R4.
G01 X-54.928 Y-28.87
G02 X-56.1 Y-26.041 R4.
G01 Y-25.359
Y-23.359
X-58.1
G00 Z50.
G0 X-61.1 Y-35.359
Z-2.25
G01 Z-6.5
X-56.1
Y-25.359
Y26.041
G02 X-54.928 Y28.87 R4.
G01 X-52.87 Y30.928
G02 X-50.041 Y32.1 R4.
G01 X50.041
G02 X52.87 Y30.928 R4.
G01 X54.928 Y28.87
G02 X56.1 Y26.041 R4.
G01 Y-26.041
G02 X54.928 Y-28.87 R4.
G01 X52.87 Y-30.928
G02 X50.041 Y-32.1 R4.
G01 X-50.041
G02 X-52.87 Y-30.928 R4.
G01 X-54.928 Y-28.87
G02 X-56.1 Y-26.041 R4.
G01 Y-25.359
Y-23.359
X-58.1
G00 Z50.
N19 ( POCKET - POK IN )
G0 X-30.275 Y-0.476
Z1.
G01 Z-3.333 F300
G03 X-29.45 Y0 R0.55 F1500
X-30.275 Y0.476 R0.55
Y-0.476 R0.55
G01 X-30.025 Y-0.043
X-31.775 Y-3.074
G03 X-26.45 Y0 R3.55
X-31.775 Y3.074 R3.55
Y-3.074 R3.55
G01 X-30.025 Y-0.043
G00 Z50.
G0 X-30.275 Y-0.476
Z-2.333
G01 Z-6.667 F300
G03 X-29.45 Y0 R0.55 F1500
X-30.275 Y0.476 R0.55
Y-0.476 R0.55
G01 X-30.025 Y-0.043
X-31.775 Y-3.074
G03 X-26.45 Y0 R3.55
X-31.775 Y3.074 R3.55
Y-3.074 R3.55
G01 X-30.025 Y-0.043
G00 Z50.
G0 X-30.275 Y-0.476
Z-5.667
G01 Z-10. F300
G03 X-29.45 Y0 R0.55 F1500
X-30.275 Y0.476 R0.55
Y-0.476 R0.55
G01 X-30.025 Y-0.043
X-31.775 Y-3.074
G03 X-26.45 Y0 R3.55
X-31.775 Y3.074 R3.55
Y-3.074 R3.55
G01 X-30.025 Y-0.043
G00 Z50.
G0 X29.725 Y-0.476
Z1.
G01 Z-3.333 F300
G03 X30.55 Y0 R0.55 F1500
X29.725 Y0.476 R0.55
Y-0.476 R0.55
G01 X29.975 Y-0.043
X28.225 Y-3.074
G03 X33.55 Y0 R3.55
X28.225 Y3.074 R3.55
Y-3.074 R3.55
G01 X29.975 Y-0.043
G00 Z50.
G0 X29.725 Y-0.476
Z-2.333
G01 Z-6.667 F300
G03 X30.55 Y0 R0.55 F1500
X29.725 Y0.476 R0.55
Y-0.476 R0.55
G01 X29.975 Y-0.043
X28.225 Y-3.074
G03 X33.55 Y0 R3.55
X28.225 Y3.074 R3.55
Y-3.074 R3.55
G01 X29.975 Y-0.043
G00 Z50.
G0 X29.725 Y-0.476
Z-5.667
G01 Z-10. F300
G03 X30.55 Y0 R0.55 F1500
X29.725 Y0.476 R0.55
Y-0.476 R0.55
G01 X29.975 Y-0.043
X28.225 Y-3.074
G03 X33.55 Y0 R3.55
X28.225 Y3.074 R3.55
Y-3.074 R3.55
G01 X29.975 Y-0.043
G00 Z50.
M09
M05
G91 G28 Z0
G90 M01
N20 T#802 ( TOOL DIA 0.2 FAZA 10 )
M6
T#806
G54
S10000 M03
G0 G90 X-27.15 Y0
G43 H#802 D#842 Z50.
M08
N21 ( PROFILE - 3/8 )
G0 X-27.15 Y0
Z1.
G01 Z-2. F1500
X-23.65
G03 I-6.35 J0
X-25.65 Y2. R2.
G01 X-25.75
G00 Z50.
G0 X32.85 Y0
Z1.
G01 Z-2. F1500
X36.35
G03 I-6.35 J0
X34.35 Y2. R2.
G01 X34.25
G00 Z50.
N22 ( PROFILE - OUT )
G0 X-58.5 Y-35.359
Z1. S8500 M03
M08
G01 Z-1.5 F1500
X-53.5
Y-25.359
Y26.58
X-53.471 Y26.651
X-50.651 Y29.471
X-50.58 Y29.5
X50.58
X50.651 Y29.471
X53.471 Y26.651
X53.5 Y26.58
Y-26.58
X53.471 Y-26.651
X50.651 Y-29.471
X50.58 Y-29.5
X-50.58
X-50.651 Y-29.471
X-53.471 Y-26.651
X-53.5 Y-26.58
Y-25.359
Y-23.359
X-55.5
G00 Z50.
M09
M05
G91 G28 Z0
G90 M01
N23 T#806 ( TOOL DIA 7.99 FIN 8 )
M6
T#807
G54
S8500 M03
G0 G90 X-61.045 Y-35.359
G43 H#806 D#846 Z50.
M08
N24 ( PROFILE - OUT )
G0 X-61.045 Y-35.359
Z1.
G01 Z-6.5 F1500
G41 X-56.045
Y-25.359
Y26.021
G02 X-54.875 Y28.846 R3.995
G01 X-52.846 Y30.875
G02 X-50.021 Y32.045 R3.995
G01 X50.021
G02 X52.846 Y30.875 R3.995
G01 X54.875 Y28.846
G02 X56.045 Y26.021 R3.995
G01 Y-26.021
G02 X54.875 Y-28.846 R3.995
G01 X52.846 Y-30.875
G02 X50.021 Y-32.045 R3.995
G01 X-50.021
G02 X-52.846 Y-30.875 R3.995
G01 X-54.875 Y-28.846
G02 X-56.045 Y-26.021 R3.995
G01 Y-25.359
Y-23.359
G40 X-58.045
G00 Z50.
G0 X-60.995 Y-35.359
Z1.
G01 Z-6.5
G41 X-55.995
Y-25.359
Y26.
G02 X-54.825 Y28.825 R3.995
G01 X-52.825 Y30.825
G02 X-50. Y31.995 R3.995
G01 X50.
G02 X52.825 Y30.825 R3.995
G01 X54.825 Y28.825
G02 X55.995 Y26. R3.995
G01 Y-26.
G02 X54.825 Y-28.825 R3.995
G01 X52.825 Y-30.825
G02 X50. Y-31.995 R3.995
G01 X-50.
G02 X-52.825 Y-30.825 R3.995
G01 X-54.825 Y-28.825
G02 X-55.995 Y-26. R3.995
G01 Y-25.359
Y-23.359
G40 X-57.995
G00 Z50.
N25 ( PROFILE - 3/8 )
G0 X-29.845 Y0
Z1.
G01 Z-6.5 F1500
G41 X-26.345
G03 I-3.655 J0
X-28.345 Y2. R2.
G01 G40 X-28.445
G00 Z50.
G0 X30.155 Y0
Z1.
G01 Z-6.5 F1500
G41 X33.655
G03 I-3.655 J0
X31.655 Y2. R2.
G01 G40 X31.555
G00 Z50.
M09
M05
G91 G28 Z0
G90 M01
N26 T#807 ( TOOL DIA 16.66 TAP 3/8 BSP )
M6
T#801
G54
S350 M03
G0 G90 X-30. Y0
G43 H#807 D#847 Z50.
M08
N27 ( DRILL - 3/8 )
X-30. Y0
Z30.
G95
G98 G84 Z-11. R1. F1.337
X30.
G80
G94
G0 Z50.
M09
M05
G91 G28 Z0
G28 Y0
G90
M30
%

първи етап


CNC Симулатор

В помощ към подготовката на бъдещия CNC оператор е китайската програма SSCNC. На практика това е пълноценен C.N.C симулатор, който се инсталира под Windows по обичаен начин. Програмата е комерсиална, като предлага демо. Библиотеката на програмата достига внушителните размери от 800МВ. Това идва поради разнообразието на машините и от там нужната симулация.


От иконата за кратък път стартирате програмата и пред вас се появява следния прозорец. Oт падащия прозорец избирате модел машина за симулация, след което натискате бутон Run.


C.N.C симулатор

C.N.C симулатор
Тук е моментът да препоръчам руската книга "Современный станок с ЧПУ и CAD/CAM система" от автори: Васильев А., Кривцов С., Ловыгин А.. Това е пълноценно пособие в помощ обучението, касаещо управлението и експлоатацията на C.N.C. машини.

до нови срещи   ^.^

14.11.2009 profruit 

0 Response to "G code програмиране на C.N.C."

Публикуване на коментар

Този блог е реинкарнация на първите ми опити за споделяне в нета. На времето започнах с къси разкази на преживяното. После се обезсмисли и превърнах блога си в системно радио. Пиша единствено неща, които карат душата ми да живее: Ubuntu, WEB, Photoshop, Фотография, Споделено и т.н. Това е моето системно радио, разбирате ли? Моята вълна и вие сте на нея сега.

Архив на блога