Punta de Choros

27 декември 2009

На 2009г й оставаха 120ч съществуване. От календара падна поредния лист с дата 27 декември и към 10.30ч сутринта ме събуди звън от телефона.

Инсталация на Microsoft шрифтове в Ubuntu 16.04

14 януари 2017

нсталация на Microsoft шрифтове в Ubuntu се поражда от идеята браузърите в различните системи, да показват еднакво текстовото съдържанието на интернет страниците.

Ubuntu 16.04 инсталация на USB disk on Key

19 ноември 2016

Арсеналът ми от мобилни компютри съдържа Fujitsu Lifebook AH530. Това е бюджетна машина от 2011г на Intel Core i5-480M процесор и 4GB DDR3 RAM памет.

gparted

Paragon ExtFS for Windows

30 юли 2016

ExtFS for Windows е утилита на Paragon Software разработена през 2013г. Тя представлява решение, предоставящо пълен достъп на четене и на запис до раздели ...

msvcr100.dll is missing Windows 10

04 октомври 2016

Майк Патерсън от Plixer, компания по компютърната сигурност, публикува доклад , че Windows 10 изпраща данни в криптиран вид от вашата машина на всеки пет минути. Той е направил максимума, за да спре изтичането, но системата продължавала да изпраща информация.

Инфо-блок с автопревъртане, срещан още като движеща се лента е прекрасен начин да покажете на вашите читатели заглавията от новости в сайта. Плавното превъртане привлича окото и ще добави допълнителни кликвания на вашата страница. Интернет предлага редица ръководства за изработка и логично изглеждат трудни за начинаещия, затова да започнем с малко предистория.


Depeche Mode - Wrong

Какво е marquee

Таг <marquee> е стар познайник в HTML. Този таг позволява създаване на бягащ ред на страницата, нещо като опростена анимация в вид на плавно плъзгане на произволни елементи. Първоначално този таг е бил замислен за браузър Internet Explorer, но с времето бива поддържан от други браузъри с цел съвместимост.

Marquee е блоков контейнер, чийто атрибути за управление и наследени свойства са аналогични подобно при Div, Span P, Abbr и т.н. При генерация на бягащ ред html-приложение. тага се записва с значение на атрибутите за управление на превъртането по подразбиране (default):
<marquee behavior="scroll" direction="left" loop="-1" scrollamount="6" scrolldelay="0">Content</marquee>

подобен запис е равнозначен на:
<marquee>Content</marquee>

Затова при създаване на изходен код в редактора се указват само атрибутите, които имат значение различно от тези по подразбиране. Подредбата на атрибутите по алфавит няма значение.

Атрибути

 • behavior Задава тип на движение на съдържанието в контейнер <marquee>
 • bgcolor Цвят на фона.
 • direction Указва направление на движение на съдържанието в контейнер <marquee>.
 • height Височина на областа за превъртане.
 • hspace Хоризонтално поле около контента.
 • loop Задава колко пъти раз ще се превърта съдържанието.
 • scrollamount Скорост на движение на контента.
 • scrolldelay Величина на задържка в милисекунди между движенията.
 • truespeed Отменя вградения ограничител на скоростта при ниски значения на атрибута scrolldelay.
 • vspace Вертикално поле около съдържанието.
 • widthШирина на области за превъртане.
Tаг <marquee> успешно влиза в упореба при направа на инфо-ленти, но в чистия си вид не достига една възможност. Да бъде спиран от потребителя. На помощ идва JavaScript и инфо блока с телефона придобива следния вид.
<marquee direction="up" onmouseover="this.stop()" onmouseout="this.start()" scrollamount="2" scrolldelay="5" height="330">
 <a href="address.html"><img src="pic_1.png"/>Lorem</a>
 <a href="address.html"><img src="pic_2.png"/>Lorem</a> 
 <a href="address.html"><img src="pic_3.png"/>Lorem</a> 
 <a href="address.html"><img src="pic_4.png"/>Lorem</a>
</marquee>

JavaScript интерпретаторът разглежда Marquee в четири групи:
 • Специални събития Marquee
 • Стандартни събития Marquee
 • Специални методи Marquee
 • Стандартни методи Marquee
В първи ред (на примера горе) се забелязва употреба на специални методи Marquee.
start() - пуск на бягащия ред:
[window.]document.getElementById(elementID).start()

stop() - стоп на бягащия ред:
[window.]document.getElementById(elementID).stop()

по-подробно за споменатите събития и методи от просторите на интернет или близката книжарница

Модули Marquee в CSS3 (препоръка на W3C)

W3C не препоръчва употреба на таг <marquee>, защото в CSS3 е въведен статус за ползване на механизъм marquee.

marquee - изпълнение само от браузъри поддържащи ефект скролинг в модул overflow:
{overflow: ; marquee: , , ;}
marquee-direction: модули управление направление на скролинга
 • auto - направление на скролинга зависи от посоката на текста (по подразбиране)
 • forwards - направление на скролинга от дясно на ляво
 • backwards - направление на скролинга от ляво на дясно
 • ahead - направление на скролинга отдолу нагоре
 • reverse - направление на скролинга отгоре надолу
 • left - скролинг от дясно на ляво
 • right - скролинг от ляво на дясно
 • up - скролинг отдолу нагоре
 • down - скролинг отгоре надолу
marquee-repetition: модули управление количество повторения на скролинга
 • infinite - безкрайно повторение (по подразбиране)
 • n - произволно цяло положително число, задаващо количество превъртания за един път (без отрицателни числа)
marquee-speed: модули управление скорост на смесване на контента
 • normal - скорост на скролинга зададен от операционата система (по подразбиране)
 • slow - скорост на скролинга под normal
 • fast - скорост на скролинга над normal
 • Npx - скорост на скролинга зададен от сместване в пиксели. N е цяло положително или отрицателно число
 • Npx/ Τs - скорост на скролинга зададен от сместване в пиксели и период от време Τ в секунди (без значение Τ=0)
marquee-style: модули управление тип на скролинга
 • alternate - възвратно постъпателен скролинг (по подразбиране)
 • scroll - скролинг в заданено направление
 • slide - скролинг в зададено направление само един път
 • none - забрана на скролинг (при значение overflow:hidden;)
Примерен код:
.class {
 overflow-style: marquee-block;
 marquee-play-count: infinite;
 marquee-speed: slow;
 marquee-style: scroll;
 marquee-direction: reverse;
 }
И след като панахидата на <marquee> е история, а неговото възкресяване от CSS3 се посреща с недоумение от дървения браузър на микромеките какво следва за бедния Андрешко. Да се изплюе юнашки в монитора и да прати всичко казано до тук на хер.

Моята номинация за телетайп/движеща се лента за новини е
Create A Vertical Scrolling News Ticker With jQuery and jCarousel Lite.
до нови срещи   ^.^
18.10.2011 profruit 


0 Response to "Таг MARQUEE"

Публикуване на коментар

Този блог е реинкарнация на първите ми опити за споделяне в нета. На времето започнах с къси разкази на преживяното. После се обезсмисли и превърнах блога си в системно радио. Пиша единствено неща, които карат душата ми да живее: Ubuntu, WEB, Photoshop, Фотография, Споделено и т.н. Това е моето системно радио, разбирате ли? Моята вълна и вие сте на нея сега.

Архив на блога