Punta de Choros

27 декември 2009

На 2009г й оставаха 120ч съществуване. От календара падна поредния лист с дата 27 декември и към 10.30ч сутринта ме събуди звън от телефона.

Инсталация на Microsoft шрифтове в Ubuntu 16.04

14 януари 2017

нсталация на Microsoft шрифтове в Ubuntu се поражда от идеята браузърите в различните системи, да показват еднакво текстовото съдържанието на интернет страниците.

Ubuntu 16.04 инсталация на USB disk on Key

19 ноември 2016

Арсеналът ми от мобилни компютри съдържа Fujitsu Lifebook AH530. Това е бюджетна машина от 2011г на Intel Core i5-480M процесор и 4GB DDR3 RAM памет.

gparted

Li-Ion вместо 6F22 ...

28 октомври 2018

DT832 e популярен ампер-волт-ом-метър, накратко АВО. От първия пуснат на пазара до днешен ден този модел претърпя безброй модификации. ...

tester

LED абажур JDX-MB002-236

09 март 2019

В една от стаите ми от години висеше фасунга с енергоспестяваща крушка. Време не достигаше да изправя този кусур. Предложенията в местните магазини ми изглеждаха кичозни или с душмански цени ...

led driver

Поредица от малки програми за CNC машини нужни на оператора-сетапист, за направа на различни захвати на заготовката към работния плот.

Копирайте съдържанието в текстови редактор и запишете файла с разширение *.CNC.

Програмите са отработени изключително за машини HAAS серии: EC400, VF 4(Super), G-512.

Захват 16мм

Захват 16мм
spoiler :
%
O00700
(TFISA LE ZANAV SNUNIT 16)
G117
M01
T2 M06 (FLY 40)
G00 G40 G43 G90 H02 D02 S6500 M03 Z100.
T31
M08
G65 P701 Z0 F2500 X80.
G65 P702 Z-1.5 Y9.8 X95. F2000
G65 P702 Z-3. Y9.8 X95. F1800
G00 G40 Z100.
M09
M05
G117
G91 G28 Z0
G90 M01
T31 M06 (ZANAV 31)
G00 G40 G43 G90 H31 D31 S5500 M03 Z100.
M08
M31
G65 P702 Z-3. F2000 Y8.5 X98.
G65 P702 Z-3. F2000 Y8.5 X98.
M09
M05
G00 G90 Z100.
G91 G28 Z0
G91 G28 Y0
G90 X0
M30
%

%
O00701
G00 X [ #24 + 50. ] Y0
Z#26
G01 G40 F#9 X [ - #24 - 50. ]
G00 Z50.
M99
%

%
O00702
G00 X [ - #24 - 15. ] Y [ #25 + 45. ]
Z#26
G01 G41 F#9 Y#25
X [ #24 + 15. ]
Y - #25
X [ - #24 - 15. ]
G40 G01 Y [ - #25 - 45. ]
G00 Z20.
M99
%

Захват 13мм

Захват 13мм
spoiler :
%
O00044 ( ZANAV SN 13 MM)
( 4-4-2011 )
#801= 2 (N11 DIAM 40. FLY 40 )
#802= 31 (N14 DIAM 25. ZN SN 25 )
#841= #801 + 40
#842= #802 + 40
G17 G94 G90 G80 G40
(G90 G10 L2 P2 X Y Z A )
(G55)
GOTO1
N1
G91 G28 Z0
G90 M01
N11 T#801 ( TOOL DIA 40. FLY 40 )
M06
T#802
G55
S4500 M03
G00 G90 X-105. Y0
G43 H#801 D#841 Z50.
/ M08
N12 ( PROFILE - Z0 )
G00 X-105. Y0
Z1.2
G01 Z0 F1500
X-15.5
X15.5
X105.
G00 Z50.
N13 ( PROFILE - Z-3 )
G00 X105. Y-46.3
Z1.
G01 Z-3. F1500
Y-26.3
X16.5
X-16.5
X-36.5
X-105.
G00 Z50.
G00 X-105. Y46.3
Z1.
G01 Z-3. F1500
Y26.3
X-16.5
X16.5
X105.
Y46.3
G00 Z50.
M09
M05
G91 G28 Z0
G90 M01
N14 T#802 ( TOOL DIA 25. ZN SN 25 )
M06
T#802
G55
S5500 M03
G00 G90 X105. Y-31.
G43 H#802 D#842 Z50.
/ M08
N15 ( PROFILE - ZN.SN. )
G00 X105. Y-31.
Z-2.
G01 Z-3. F1500
G41 Y-16.
X16.5
X-16.5
X-105.
G40 Y-31.
G00 Z50.
G00 X-105. Y31.
Z-2.
G01 Z-3. F1500
G41 Y16.
X-16.5
X16.5
X105.
G40 Y31.
G00 Z50.
M09
M05
G91 G28 Z0
G28 Y0
G90
M30
%

Пин 8Н

spoiler :
%
O850 ( PIN 8H )
( 20-7-2012 )
#801=29 (N11 DIAM 10. FAZA 10CV )
#802=44 (N13 DIAM 7.5 DR 7.5 )
#803=12 (N15 DIAM 7.99 FIN 8E )
#841=#801+40
#842=#802+40
#843=#803+40
G17 G94 G90 G80 G40
(G90 G10 L2 P63 X Y Z A )
(G116)
GOTO 1
N1
G91 G28 Z0
G90 M01
N11 T#801 ( TOOL DIA 10. FAZA 10CV )
M6
T#802
G116
S6500 M03
G0 G90 X0 Y0
G43 H#801 D#841 Z50.
M08
N12 ( DRILL - DIA 8H7 )
X0 Y0
Z30.
G98 G81 Z-4.3 R1. F350
G80
G0 Z50.
M09
M05
G91 G28 Z0
G90 M01
N13 T#802 ( TOOL DIA 7.5 DR 7.5 )
M6
T#803
G116
S4500 M03
G0 G90 X0 Y0
G43 H#802 D#842 Z50.
M08
N14 ( DRILL - DIA 8H7 )
X0 Y0
Z30.
G98 G83 Z-12. R1. Q3. F350
G80
G0 Z50.
M09
M05
G91 G28 Z0
G90 M01
N15 T#803 ( TOOL DIA 7.99 FIN 8E )
M6
T#801
G116
S2500 M03
G0 G90 X0 Y0
G43 H#803 D#843 Z50.
M08
N16 ( DRILL - DIA 8H7 )
X0 Y0
Z30.
G98 G86 Z-8. R1. F250
G80
G0 Z50.
M09
M05
G91 G28 Z0
G28 Y0
G90
M30
%

Резба 8мм

spoiler :
%
O8050 ( m8 )
#801=29 (N11 DIAM 10. FAZA 10CV )
#802=42 (N13 DIAM 6.8 DR 6.8 OSG)
#803=43 (N15 DIAM 8. M8 Spiral )
#841=#801+40
#842=#802+40
#843=#803+40
G17 G94 G90 G80 G40
(G90 G10 L2 P63 X Y Z A )
(G116)
GOTO 1
N1
G91 G28 Z0
G90 M01
N11 T#801 ( TOOL DIA 10. FAZA 10CV )
M6
T#802
G116
S6500 M03
G0 G90 X0 Y0
G43 H#801 D#841 Z50.
M08
N12 ( DRILL - TAP M8 Spiral)
X0 Y0
Z30.
G98 G81 Z-4.2 R1. F350
G80
G0 Z50.
M09
M05
G91 G28 Z0
G90 M01
N13 T#802 ( TOOL DIA 6.8 DR 6.8 )
M6
T#803
G116
S4500 M03
G0 G90 X0 Y0
G43 H#802 D#842 Z50.
M08
N14 ( DRILL - TAP M8 )
X0 Y0
Z30.
G98 G83 Z-20. R1. Q2. F250
G80
G0 Z50.
M09
M05
G91 G28 Z0
G90 M01
N15 T#803 ( TOOL DIA 8. T M8S )
M6
T#801
G116
S650 M03
G0 G90 X0 Y0
G43 H#803 D#843 Z50.
M08
N16 ( DRILL - TAP M8 )
X0 Y0
Z30.
G95
G98 G84 Z-17. R1. F1.25
G80
G94
G0 Z50.
M09
M05
G91 G28 Z0
G28 Y0
G90
M30
%

Резба 1/2'

spoiler :
%
O1250 (MIT_SHULHAN ARUH 2 HAAS G-512)
#801= 1 ( N11 DIAM. 0.1 FAZA 8 )
#841= #801 + 40
#802= 2 ( N13 DIAM. 10.8 DR 10.8 )
#842= #802 + 40
#803= 3 ( N15 DIAM. 12.7 TAP 1/2 )
#843= #803 + 40
G17 G94 G90 G80 G40 G49
(G90 G10 L2 P2 X Y Z A )
(G55)
N1
G91 G28 Z0
G90 G49 M01
N11 T#801 ( DIAM. 0.1 FAZA 8 )
M06
G91 G28 Z0
G90
G55 G90
S4500 M03
N12 (DRILL 3X #4, 1/2)
G00 X0 Y0
G43 H#801 D#841 Z30.
X0 Y0
Z30.
G98 G81 Z-2. R1. F350
(MORE COORDINATES)
G80
M09
M05
G91 G28 Z0
G90 G49 M01
N13 T#802 ( DIAM. 10.8 DR 10.8 )
M06
G91 G28 Z0
G90
G55 G90
S2850 M03
N14 (DRILL 3X #5, 1/2)
M08
G00 X0 Y0
G43 H#802 D#842 Z30.
X0 Y0
Z30.
G98 G83 Z-25. R1. Q2. F200
(MORE COORDINATES)
G80
M09
M05
G91 G28 Z0
G90 G49 M01
N15 T#803 ( DIAM. 12.7 TAP 1/2 )
M06
G91 G28 Z0
G90
G55 G90
S1000 M03
N16 (DRILL 3X #6, 1/2)
M08
G00 X0 Y0
G43 H#803 D#843 Z30.
X0 Y0
Z30.
G98 G84 Z-18. R1. F1953.846
(MORE COORDINATES).
G80
M09
M05
G91 G28 Z0
G28 X0 Y0
G90
M30
%

Резба 1/4-20

болт
spoiler :
%
O01050 (MITKAN HAAS G-512)
#801= 1 ( N11 DIAM. 10. FAZA 10CV )
#841= #801 + 40
#802= 2 ( N14 DIAM. 5.8 DR 5.8M OSG)
#842= #802 + 40
#803= 3 ( N16 DIAM. 6.35 T 1/4-20 PRESS)
#843= #803 + 40
G17 G94 G90 G80 G40 G49
(G90 G10 L2 P61 X Y Z A )
(G114)
N1
G91 G28 Z0
G90 G49 M01
N11 T#801 ( DIAM. 10. FAZA 10CV )
M06
G91 G28 Z0
G90
G114 G90
S6500 M03
N12 (DRILL 3X #2, TAP 1/4-20 UNC)
/ M08
G00 X0. Y0.
G43 H#801 D#841 Z20.
X0. Y0
Z20.
G98 G81 Z-3.5 R1. F250
(MORE COORDINATES)
G80
N14 T#802 ( DIAM. 5.8 DR 5.8M )
M06
G91 G28 Z0
G90
G114 G90
S6500 M03
N15 (DRILL 3X #3, TAP 1/4-20 UNC)
M08
G00 X0. Y0
G43 H#802 D#842 Z20.
X0. Y0
Z20.
G98 G81 Z-12. R1. F150
(MORE COORDINATES)
G80
M09
M05
G91 G28 Z0
G90 G49 M01
N16 T#803 ( DIAM. 6.35 T 1/4-20P )
M06
G91 G28 Z0
G90
G114 G90
S650 M03
N17 (DRILL 3X #4, TAP 1/4-20 UNC)
M08
G00 X0. Y0
G43 H#803 D#843 Z20.
X0. Y0
Z20.
G98 G84 Z-11. R1. F825.5
(MORE COORDINATES)
G80
M09
M05
G91 G28 Z0
G28 X0 Y0
G90
M30
%

Приспособление

spoiler :
%
O7050 ( MITKAN VF 4 SUPER)
#801=29 (N11 DIAM 10. FAZA 10CV )
#802=44 (N14 DIAM 7.5 DR 7.5 )
#803=12 (N16 DIAM 7.99 FIN 8E )
#805=45 (N20 DIAM 5.8 DR 5.8M )
#806=69 (N22 DIAM 6.35 T 1/4-20P )
#841=#801+40
#842=#802+40
#843=#803+40
#845=#805+40
#846=#806+40
G17 G94 G90 G80 G40
(G90 G10 L2 P65 X Y Z A )
(G118)
GOTO 1
N1
G91 G28 Z0
G90 M01
N11 T#801 ( TOOL DIA 10. FAZA 10CV )
M6
T#802
G118
S4500 M03
G0 G90 X0 Y0
G43 H#801 D#841 Z50.
M08
N12 ( DRILL - DIA 8H7 )
X0 Y0
Z30.
G98 G81 Z-4.3 R1. F250
(MORE COORDINATES)
G80
G0 Z50.
N13 ( DRILL - TAP 1/4-20P UNC )
X0 Y0
Z30.
G98 G81 Z-3.6 R1. F250
(MORE COORDINATES)
G80
G0 Z50.
M09
M05
G91 G28 Z0
G90 M01
N14 T#802 ( TOOL DIA 7.5 DR 7.5 )
M6
T#803
G118
S4500 M03
G0 G90 X0 Y0
G43 H#802 D#842 Z50.
M08
N15 ( DRILL - DIA 8H7 )
X0 Y0
Z30.
G98 G83 Z-12. R1. Q2. F250
(MORE COORDINATES)
G80
G0 Z50.
M09
M05
G91 G28 Z0
G90 M01
N16 T#803 ( TOOL DIA 7.99 FIN 8E )
M6
T#801
G118
S2500 M03
G0 G90 X0 Y0
G43 H#803 D#843 Z50.
M08
N17 ( DRILL - DIA 8H7 )
X-350. Y0
Z30.
G98 G85 Z-9. R1. F150
(MORE COORDINATES)
G80
G0 Z50.
M09
M05
G91 G28 Z0
G90 M01
N20 T#805 ( TOOL DIA 5.8 DR 5.8M )
M6
T#806
G118
S4500 M03
G0 G90 X0 Y0
G43 H#805 D#845 Z50.
M08
N21 ( DRILL - TAP 1/4-20 UNC )
X0 Y0
Z30.
G98 G83 Z-20. R1. Q2. F250
(MORE COORDINATES)
G80
G0 Z50.
M09
M05
G91 G28 Z0
G90 M01
N22 T#806 ( TOOL DIA 6.35 T 1/4-20P )
M6
T#801
G118
S1000 M03
G0 G90 X-375. Y0
G43 H#806 D#846 Z50.
M08
N23 ( DRILL - TAP 1/4-20 UNC )
X0 Y0
Z30.
G95
G98 G84 Z-19. R1. F1.27
(MORE COORDINATES)
G80
G94
G0 Z50.
M09
M05
G91 G28 Z0
G28 Y0
G90
M30
%


до нови срещи   ^.^
27.07.2012 profruit 


0 Response to "CNC програми на оператора-сетапист"

Публикуване на коментар

Този блог е реинкарнация на първите ми опити за споделяне в нета. На времето започнах с къси разкази на преживяното. После се обезсмисли и превърнах блога си в системно радио. Пиша единствено неща, които карат душата ми да живее: Ubuntu, WEB, Photoshop, Фотография, Споделено и т.н. Това е моето системно радио, разбирате ли? Моята вълна и вие сте на нея сега.

Архив на блога