Punta de Choros

27 декември 2009

На 2009г й оставаха 120ч съществуване. От календара падна поредния лист с дата 27 декември и към 10.30ч сутринта ме събуди звън от телефона.

Инсталация на Microsoft шрифтове в Ubuntu 16.04

14 януари 2017

нсталация на Microsoft шрифтове в Ubuntu се поражда от идеята браузърите в различните системи, да показват еднакво текстовото съдържанието на интернет страниците.

Ubuntu 16.04 инсталация на USB disk on Key

19 ноември 2016

Арсеналът ми от мобилни компютри съдържа Fujitsu Lifebook AH530. Това е бюджетна машина от 2011г на Intel Core i5-480M процесор и 4GB DDR3 RAM памет.

gparted

Paragon ExtFS for Windows

30 юли 2016

ExtFS for Windows е утилита на Paragon Software разработена през 2013г. Тя представлява решение, предоставящо пълен достъп на четене и на запис до раздели ...

msvcr100.dll is missing Windows 10

04 октомври 2016

Майк Патерсън от Plixer, компания по компютърната сигурност, публикува доклад , че Windows 10 изпраща данни в криптиран вид от вашата машина на всеки пет минути. Той е направил максимума, за да спре изтичането, но системата продължавала да изпраща информация.

Локална домашна мрежа от linux-машини свързани през рутер.

Компютър за отдалечен достъп
Ubuntu Desktop 10.04.4 i686
вътрешен адрес 10.0.0.6
user name - profruit
computer name - prodesktop
Управляващ компютър
Linux Mint 14 Nadia x86_64
вътрешен адрес 10.0.0.7
user name - profruit
computer name - proacer

Ubuntu и неговите деривати идват с инсталиран SSH сървър. Той е отличен инструмент за отдалечен достъп до linux-машина. Това става посредством следната команда:

ssh user@address
Например, нека на машина prodesktop изпълним SQL-заявка от машина proacer, тоест отдалечено се включим към MySQL-сървъра инсталиран на Ubuntu Desktop.

SSH съединение

Ограденото в червена рамка показва последователността от действия и крайния резултат. Не пречи по същия начин да редактираме с помощта на вграден редактор nano файл php.ini.

SSH съединение

nano редакто

или пък да изгася дистанционно отдалечената машина с команда:

sudo poweroff
SSH дава възможност да подключите X Window сървъра (X11) и по този начин да ползвате графическия интерфейс на приложението. Горната команда придобива параметър и придобива този вид:

ssh -X user@address
Този начин ви дава възможност да замените nano с gEdit. Резултат:

SSH съединение с X11

При първо стартиране по ssh протокол ви посреща нещо подобно:
The authenticity of host '10.0.0.6 (10.0.0.6)' can't be established.
RSA key fingerprint is f6:68:b1:99:03:56:c8:28:6e:99:95:f2:6d:6e:d2:dc.
Are you sure you want to continue connecting (yes/no)?


Просто наберете yes. Защо така става - отговор може да намерите в книгата на Scott Granneman - Linux phrasebook.


до нови срещи   ^.^
15.03.2013 profruit 

0 Response to "SSH съединение с X11"

Публикуване на коментар

Този блог е реинкарнация на първите ми опити за споделяне в нета. На времето започнах с къси разкази на преживяното. После се обезсмисли и превърнах блога си в системно радио. Пиша единствено неща, които карат душата ми да живее: Ubuntu, WEB, Photoshop, Фотография, Споделено и т.н. Това е моето системно радио, разбирате ли? Моята вълна и вие сте на нея сега.

Архив на блога