Punta de Choros

27 декември 2009

На 2009г й оставаха 120ч съществуване. От календара падна поредния лист с дата 27 декември и към 10.30ч сутринта ме събуди звън от телефона.

Инсталация на Microsoft шрифтове в Ubuntu 16.04

14 януари 2017

нсталация на Microsoft шрифтове в Ubuntu се поражда от идеята браузърите в различните системи, да показват еднакво текстовото съдържанието на интернет страниците.

Ubuntu 16.04 инсталация на USB disk on Key

19 ноември 2016

Арсеналът ми от мобилни компютри съдържа Fujitsu Lifebook AH530. Това е бюджетна машина от 2011г на Intel Core i5-480M процесор и 4GB DDR3 RAM памет.

gparted

Paragon ExtFS for Windows

30 юли 2016

ExtFS for Windows е утилита на Paragon Software разработена през 2013г. Тя представлява решение, предоставящо пълен достъп на четене и на запис до раздели ...

msvcr100.dll is missing Windows 10

04 октомври 2016

Майк Патерсън от Plixer, компания по компютърната сигурност, публикува доклад , че Windows 10 изпраща данни в криптиран вид от вашата машина на всеки пет минути. Той е направил максимума, за да спре изтичането, но системата продължавала да изпраща информация.


В Debian и неговите деривати в каталог /sbin/ се намира утилита /sbin/ifconfig (съкратено interface configuration). Това е команда в UNIX-подобните системи и се използва за конфигурация на мрежовите интерфейси. Ако няма предадени аргументи връща информация за състоянието само на активните интерфейси. Ако е предаден аргумент (от all), връща информация за състоянието на всички интерфейси даже изключените.
На днешен ден утилита ifconfig се смята устаряла (deprecated) и замяната й е поела утилита iproute2 и утилита ip от състава на iproute2.

Нека погледнем резултата на команда
/sbin/ifconfig -а

Резултат
eth0   Link encap:Ethernet HWaddr 00:18:f3:ac:1e:77 
     UP BROADCAST MULTICAST MTU:1500 Metric:1
     RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
     TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
     collisions:0 txqueuelen:1000 
     RX bytes:0 (0.0 B) TX bytes:0 (0.0 B)
     Interrupt:17 

lo    Link encap:Local Loopback 
     inet addr:127.0.0.1 Mask:255.0.0.0
     inet6 addr: ::1/128 Scope:Host
     UP LOOPBACK RUNNING MTU:16436 Metric:1
     RX packets:1642 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
     TX packets:1642 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
     collisions:0 txqueuelen:0 
     RX bytes:109064 (109.0 KB) TX bytes:109064 (109.0 KB)

wlan0   Link encap:Ethernet HWaddr 00:1f:1f:6d:fe:85 
     inet addr:10.0.0.9 Bcast:10.0.0.255 Mask:255.255.255.0
     inet6 addr: fe80::21f:1fff:fe6d:fe85/64 Scope:Link
     UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
     RX packets:55687 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
     TX packets:38545 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
     collisions:0 txqueuelen:1000 
     RX bytes:42167229 (42.1 MB) TX bytes:6198979 (6.1 MB)

eth0 е името на мрежовата ми карта (ethernet card).

wlan0 е името на безпроводната ми мрежова карта (wireless lan). Нулата (0) е поредния номер на карата и правилото идва от света на програмирането, за разлика от човешкото възприятие, където първи се отбелязва с 1.

lo е името на вътрешния логически адрес на local хост.

За повече подробности прочетете книгата на Scott Granneman - Linux Phrasebook.

Обърнете внимание на израз inet addr. Той отсъства в резултата на eth0. Това говори, че връзката ми е безпроводна.

10.0.0.9 е адреса на моята машина в вътрешната мрежа, зададен от DHCP-сървъра на рутера.

Сходен резултат ще получим с команда аналог на горната.
ip addr show

Ако искаме резултата от конкретна карта, просто добавяме името й.
ip addr show eth0

Разбира се, нещата може да се филтрират в отговора, като се подаде изходния поток към входа на команда grep и съответен регулярен израз.
ifconfig | grep 'inet addr:'

Резултат
inet addr:127.0.0.1 Mask:255.0.0.0
inet addr:10.0.0.9 Bcast:10.0.0.255 Mask:255.255.255.0

Или да станат още по-лаконични.
ifconfig | grep "inet addr" | awk -F: '{print $2}' | awk '{print $1}'

Резултат
127.0.0.1
10.0.0.9

Определяне на външен IP адрес

До тук се научихме как да узнаем вътрешния си IP адрес през терминала. За външния ще се позовем на утилита wget. И пак от препоръчаната книга горе може да се запознаете по-подробно с нейните възможности.

Wget е свободна неинтерактивна конзолна програма за теглене на файлове от мрежата. Поддържа протоколи HTTP, FTP и HTTPS, а още работа през HTTP прокси-сървър.

Има налични ресурси в интернет, чийто сервизи предлагат разпознаване на вашия IP адрес. Обикновена заявка към тях през браузър е достатъчна. В терминала това се свежда до следната команда.
wget -qO- ifconfig.me/ip

Този адрес намирам за муден.
Може да опитате тук,
wget -qO- ipecho.net/plain && echo

или тук.
wget -qO- bot.whatismyipaddress.com && echo

Ако имате инсталиран curl, давайте така,
curl ifconfig.me

може още така.
curl bot.whatismyipaddress.com && echo

А тук един хитър начин за филтриране на HTML-тагове.
curl -s http://checkip.dyndns.org/ | sed 's/[a-zA-Z<>/ :]//g'

Промяна името на мрежовия адаптор

Ако по някакво ваше хрумване изявите желание да промените имената на интерфейсите eth0 или wlan0 на нещо индивидуално, това не е проблем. Остава да редактирате имената им в файл 70-persistent-net.rules. И командата е.
sudo gedit /etc/udev/rules.d/70-persistent-net.rules.

При мен резултатът е следния.
# PCI device 0x11ab:0x4364 (sky2)
SUBSYSTEM=="net", ACTION=="add", DRIVERS=="?*", 
ATTR{address}=="00:18:f3:ac:1e:77", ATTR{dev_id}=="0x0", 
ATTR{type}=="1", KERNEL=="eth*", NAME="eth0"

# PCI device 0x1814:0x0301 (rt61pci)
SUBSYSTEM=="net", ACTION=="add", DRIVERS=="?*", 
ATTR{address}=="00:1f:1f:6d:fe:85", ATTR{dev_id}=="0x0", 
ATTR{type}=="1", KERNEL=="wlan*", NAME="wlan0"
След смяна на името, съхранете файла и рестартирайте машината, за да влязат измененията в сила.


до нови срещи   ^.^
01.06.2013 profruit 

0 Response to "Какво е моето IP"

Публикуване на коментар

Този блог е реинкарнация на първите ми опити за споделяне в нета. На времето започнах с къси разкази на преживяното. После се обезсмисли и превърнах блога си в системно радио. Пиша единствено неща, които карат душата ми да живее: Ubuntu, WEB, Photoshop, Фотография, Споделено и т.н. Това е моето системно радио, разбирате ли? Моята вълна и вие сте на нея сега.

Архив на блога