Punta de Choros

27 декември 2009

На 2009г й оставаха 120ч съществуване. От календара падна поредния лист с дата 27 декември и към 10.30ч сутринта ме събуди звън от телефона.

Инсталация на Microsoft шрифтове в Ubuntu 16.04

14 януари 2017

нсталация на Microsoft шрифтове в Ubuntu се поражда от идеята браузърите в различните системи, да показват еднакво текстовото съдържанието на интернет страниците.

Ubuntu 16.04 инсталация на USB disk on Key

19 ноември 2016

Арсеналът ми от мобилни компютри съдържа Fujitsu Lifebook AH530. Това е бюджетна машина от 2011г на Intel Core i5-480M процесор и 4GB DDR3 RAM памет.

gparted

Paragon ExtFS for Windows

30 юли 2016

ExtFS for Windows е утилита на Paragon Software разработена през 2013г. Тя представлява решение, предоставящо пълен достъп на четене и на запис до раздели ...

msvcr100.dll is missing Windows 10

04 октомври 2016

Майк Патерсън от Plixer, компания по компютърната сигурност, публикува доклад , че Windows 10 изпраща данни в криптиран вид от вашата машина на всеки пет минути. Той е направил максимума, за да спре изтичането, но системата продължавала да изпраща информация.


PHP порасна до версия 5.5 и това ме изкуши (към дата на публикацията) да го инсталирам на поредна моя машина.

PHP 5.5 изисква Apache 2.4.

До този момент разполагах с Apache 2.2.14 и модул PHP 5.4.17. Те бяха инсталирани по начин описан в тази публикация. Реших да премахна всичко и да започна начисто. Нещата се свеждат до същите команди, като израза install се замества с израза remove -y --purge.

Деинсталация на стара версия

спиране на Apache демона.
sudo service apache2 stop

изтриване на phpMyAdmin
sudo apt-get remove -y --purge libapache2-mod-auth-mysql phpmyadmin

изтриване на PHP 5.4.17
sudo apt-get remove -y --purge libapache2-mod-php5

изтриване на Apache 2.2.14
sudo apt-get remove -y --purge apache2

профилактика на пакетите
sudo apt-get autoremove
sudo apt-get autoclean

Инсталация на PHP 5.5 и Apache 2.4

Все още (към дата на публикацията) хранилищата на Ubuntu/Debian не предлагат въпросните версии и нещата ще бъдат инсталирани от нашите ръчички, благодарение на Ondřej Surý. Начинът описан тук е един от многото споделени в интернет. Считам го за лаконичен и при мен той работи. Както се казва, ползвайте на ваш риск и страх.

добавяне на lauchpad - хранилището към работната система
sudo apt-get install python-software-properties
sudo add-apt-repository ppa:ondrej/php5

обновяване на системата
sudo apt-get update

инсталация на Apache 2.4
sudo apt-get install apache2

инсталация на PHP 5.5
sudo apt-get install php5

Това е всичко. Проверяваме резултата.

PHP 5.5 и  Apache 2.4 в Ubuntu

Инсталация на phpMyAdmin

инсталация на phpMyAdmin
sudo apt-get install phpmyadmin

проверяваме
http://localhost/phpmyadmin

Apache 2.4 идва с редица различия от версия 2.х.х и първоначално phpMyAdmin не изгря (дори след принудителни рестарти на сървъра. Лечението се свежда до добавяне в края на файл:
/etc/apache2/apache2.conf

следния запис
Include /etc/phpmyadmin/apache.conf

рестарт на Apache 2.4
sudo /etc/init.d/apache2 restart

и се любуваме на следната картина.

phpMyAdmin 3.4.11

този маньовър ме надари с по-нова версия на phpMyAdmin.
до нови срещи   ^.^
11.10.2013 profruit 

0 Response to "Инсталация на PHP 5.5 и Apache 2.4 в Ubuntu"

Публикуване на коментар

Този блог е реинкарнация на първите ми опити за споделяне в нета. На времето започнах с къси разкази на преживяното. После се обезсмисли и превърнах блога си в системно радио. Пиша единствено неща, които карат душата ми да живее: Ubuntu, WEB, Photoshop, Фотография, Споделено и т.н. Това е моето системно радио, разбирате ли? Моята вълна и вие сте на нея сега.

Архив на блога