Punta de Choros

27 декември 2009

На 2009г й оставаха 120ч съществуване. От календара падна поредния лист с дата 27 декември и към 10.30ч сутринта ме събуди звън от телефона.

Инсталация на Microsoft шрифтове в Ubuntu 16.04

14 януари 2017

нсталация на Microsoft шрифтове в Ubuntu се поражда от идеята браузърите в различните системи, да показват еднакво текстовото съдържанието на интернет страниците.

Ubuntu 16.04 инсталация на USB disk on Key

19 ноември 2016

Арсеналът ми от мобилни компютри съдържа Fujitsu Lifebook AH530. Това е бюджетна машина от 2011г на Intel Core i5-480M процесор и 4GB DDR3 RAM памет.

gparted

Li-Ion вместо 6F22 ...

28 октомври 2018

DT832 e популярен ампер-волт-ом-метър, накратко АВО. От първия пуснат на пазара до днешен ден този модел претърпя безброй модификации. ...

tester

LED абажур JDX-MB002-236

09 март 2019

В една от стаите ми от години висеше фасунга с енергоспестяваща крушка. Време не достигаше да изправя този кусур. Предложенията в местните магазини ми изглеждаха кичозни или с душмански цени ...

led driver

Най-забележителен програмен модул на уеб-сървър Apache е mod_rewrite. Модулът е много универсален и разноприложим, но първичната му функция е манипулация на действията по URL, основана на механизъм от правила по динамическо изменение на заявените URL-и. Овладяването на този модул е принципно важно за вашите уеб-умения и не опира до това, дали ще го ползвате постоянно, а да знаете какво умее, когато назрее желание да направите нещо повече над вашия сървър.

Активация на mod_rewrite в Apache2 под Ubuntu 12.04

Инсталацията на Apache2 в Ubuntu 12.04 добавя mod_rewrite, но не го активира.
Пълен списък на модулите дошли от инсталация дават следните команди:

## преход в каталога с модули
cd /etc/apache2/mods-available

## списък
ls

Маркирания в черно е коментираният модул.

mod_rewrite в Apache2 под Ubuntu 12.04

Активацията изисква следните стъпки приведени в последователност команди, като първата команда е пореден начин за проверка наличие на модула.

## проверка наличие на модула
cat /etc/apache2/mods-available/rewrite.load

## активация на модула
sudo a2enmod rewrite

## символична връзка към /etc/apache2/mods-enabled
ls -al /etc/apache2/mods-enabled/rewrite.load

Следва малка редакция с предпочитан от вас редактор. Под администраторски права заменете всички изрази AllowOverride None на AllowOverride all и съхранете измененията в файл - /etc/apache2/sites-available/default

## замяна "AllowOverride None" на "AllowOverride all"
sudo nano /etc/apache2/sites-available/default

## рестарт на Apache2 - сървър
sudo service apache2 restart
В последната команда вместо restart може да се напише reload. Разликата е, че при reload уеб-сървъра препрочита конфигурационния си файл, докато при restart има пълно презареждане, а това е приложимо при отсъствие на външни потребители.

Действия.

Активация на mod_rewrite в Apache под Ubuntu

Проверка на краен резултат през терминала.

## активни модули в Apache2
apache2ctl -M | sort

## команда-синоним
apachectl -t -D DUMP_MODULES | sort

Проверка на краен резултат чрез PHP-файл.

<pre>
  <?php
   print_r(apache_get_modules());
  ?>
</pre>

Относно mod_rewrite

Едни от най-важните директиви на mod_rewrite:
  • RewriteEngine: Вкл/Изкл на модула за текущата заявка.
  • RewriteBase: Задава базовия URL за преобразуване в контекста на каталога.
  • RewriteRule: Определя правилото за формиране на URL.
Синтаксис на mod_rewrite
НАЧИН_на_ПРЕОБРАЗУВАНЕ     ПРАВИЛО_на_ПРЕОБРАЗУВАНЕ     [ПАРАМЕТРИ]

Пример

Да речем, че за бъдещ сайт написан по рецептата за MVC-строеж е необходим bootstrap-файл. Това е index.php, а правилата на играта съответно ще се задават от .htaccess.

примерен сайт

На първо време index.php съдържа приветствие.
<h3>Hello, World!</h3>
а .htaccess това.

<IfModule mod_rewrite.c>
 RewriteEngine on
 RewriteBase /mvc/
 RewriteRule !\.(js|gif|png|jpg|css)$ index.php
</IfModule>

Тогава, първи ред проверява за наличие на модула. В втори ред става включване. В трети ред се указва корена на бъдещия сайт. В четвърти ред се задава правило според синтаксиса на mod_rewrite. Шаблон на регулярен израз ще следи имената на разширенията на файловете. Всичко различно от зададения диапазон ще се пренасочва към index.php.

При обръщение към родителския каталог става пренасочване към index.php.

обръщение към родителския каталог

При обръщение към несъществуващ HTML-файл отново пренасочване към index.php.

обръщение към несъществуващ HTML-файл

При обръщение към несъществуващ GIF-файл - грешка 404.

обръщение към несъществуващ GIF-файл


до нови срещи   ^.^
07.03.2015 profruit 

0 Response to "Активация на mod_rewrite в Apache2 под Ubuntu 12.04"

Публикуване на коментар

Този блог е реинкарнация на първите ми опити за споделяне в нета. На времето започнах с къси разкази на преживяното. После се обезсмисли и превърнах блога си в системно радио. Пиша единствено неща, които карат душата ми да живее: Ubuntu, WEB, Photoshop, Фотография, Споделено и т.н. Това е моето системно радио, разбирате ли? Моята вълна и вие сте на нея сега.

Архив на блога