Punta de Choros

27 декември 2009

На 2009г й оставаха 120ч съществуване. От календара падна поредния лист с дата 27 декември и към 10.30ч сутринта ме събуди звън от телефона.

Инсталация на Microsoft шрифтове в Ubuntu 16.04

14 януари 2017

нсталация на Microsoft шрифтове в Ubuntu се поражда от идеята браузърите в различните системи, да показват еднакво текстовото съдържанието на интернет страниците.

Ubuntu 16.04 инсталация на USB disk on Key

19 ноември 2016

Арсеналът ми от мобилни компютри съдържа Fujitsu Lifebook AH530. Това е бюджетна машина от 2011г на Intel Core i5-480M процесор и 4GB DDR3 RAM памет.

gparted

Li-Ion вместо 6F22 ...

28 октомври 2018

DT832 e популярен ампер-волт-ом-метър, накратко АВО. От първия пуснат на пазара до днешен ден този модел претърпя безброй модификации. ...

msvcr100.dll is missing Windows 10

04 октомври 2016

Майк Патерсън от Plixer, компания по компютърната сигурност, публикува доклад , че Windows 10 изпраща данни в криптиран вид от вашата машина на всеки пет минути. Той е направил максимума, за да спре изтичането, но системата продължавала да изпраща информация.


NetBeans IDE е свободна интегрирана среда за разработка на приложения (IDE) на езици Java, JavaFX, Python, PHP, JavaScript, C++ и други.

Проект NetBeans IDE се поддържа и спонсорира от компания Oracle. Самото развитие се води от независимо общество на разработчици ентусиасти (NetBeans Community) и NetBeans Org.

По качество и възможности NetBeans IDE не отстъпва по нищо на скъпи (платени) интегрирани среди за разработка и програмиране. Предлага рефакторинг, профилиране, дебъгинг, подсказки, оцветяване на синтаксиса, автозапълване на набрани конструкции в полет, зададени шаблони и др.

netbeans-logo

NetBeans IDE е моя избор на редактор за PHP.
Работата в самата среда и инсталацията на NetBeans изискват предварително инсталирана Sun JDK или J2EE SDK. NetBeans се предлага както за Windows, така и за Linux. Конкретно това HowTo показва как да се инсталира NetBeans IDE в дистро Lubuntu 12.04_64.

Инсталацията на NetBeans не протече както очаквах на друга моя машина под Ubuntu 10.04. Създал съм си навика да водя записки на подобни неща, за да не се лутам при евентуална преинсталация. Инсталираната версия Java не позволяваше старт на инсталaция на NetBeans и ме посрещаше неприятно съобщение:

Configuring the installer...
Searching for JVM on the system...
Extracting installation data...
Running the installer wizard...
Can`t initialize UI
Running in headless mode

Exception: java.awt.HeadlessException thrown from the UncaughtExceptionHandler in thread "main"


Lubuntu разполага с Lubuntu Software Center и Synaptic Package Manager. И двете GUI-приложения не дават смислен отговор относно Java.

Инсталация на NetBeans в Lubuntu 12.04_64


Анихилираме OpenJDK в системата:
sudo apt-get purge openjdk*
After this operation, 87.5 MB disk space will be freed.

Изтриваме баластрата:
sudo apt-get autoremove
After this operation, 83.9 MB disk space will be freed.

Провеждаме последователност от команди:
sudo add-apt-repository ppa:webupd8team/java
sudo apt-get update && sudo apt-get upgrade
sudo apt-get install oracle-java7-installer


Инсталацията изисква 92MB място на твърдия диск и потвърждаване на лицензия. В края може да проверим версията:
java -version
java version "1.7.0_09"
Java(TM) SE Runtime Environment (build 1.7.0_09-b05)
Java HotSpot(TM) 64-Bit Server VM (build 23.5-b02, mixed mode)


Сега може да отидем на сайта на NetBeans и да изтеглим копие.
netbeans.org/downloads/

Firefox браузър за целта, а изтегленото попада в
~/Downloads/netbeans-7.2.1-ml-php-linux.sh.

Отиваме там съответно:
cd Downloads

По разширението става ясно, че файла е изпълним. Проверяваме статуса:
ls -l
-rw-rw-r-- 1 profruit profruit netbeans-7.2.1-ml-php-linux.sh

Довеждаме го до изпълним:
chmod 775 netbeans-7.2.1-ml-php-linux.sh

Инсталираме:
sh netbeans-7.2.1-ml-php-linux.sh
167.3MB Total install on disk

От този екран до края следваме съветника за инсталация:

Инсталация на NetBeans в Lubuntu 12.04_64

Резултат


NetBeans в Lubuntu 12.04_64


до нови срещи   ^.^
22.11.2012 profruit 

0 Response to "Инсталация на NetBeans в Lubuntu 12.04_64"

Публикуване на коментар

Този блог е реинкарнация на първите ми опити за споделяне в нета. На времето започнах с къси разкази на преживяното. После се обезсмисли и превърнах блога си в системно радио. Пиша единствено неща, които карат душата ми да живее: Ubuntu, WEB, Photoshop, Фотография, Споделено и т.н. Това е моето системно радио, разбирате ли? Моята вълна и вие сте на нея сега.

Архив на блога