Aubess power monitor switch Tasmota

3 септември 2022

Разглеждайки известна площадка попаднах на следното предложение. Цената и заветния power monitoring ме подкупиха, да се разделя на мига с 6 зелени.

SMTONOFF електромер WiFi реле

19 юли 2022

SMTONOFF e WiFi реле под управление на ESP8285 контролер с възможност за измерване на напрежение, реактивна, активна и пълна мощност, сила на тока, cosφ, изразходвана електроенергия

ESP8266_IC_Relay X4_v1.1

26 септември 2022

Покупка на холна мебел с вградени светодиоди е причина за запознанство с WiFi четири-канално реле, дало име на темата.

ESP-12F с външна антена

20 август 2022

С времето ESP-модулите в моя openHAB нараснаха като количество. Забелязах, че тези с малки керамични антени са капризни и често пропадат от мрежата.

TS0043 - TuYa Wireless switch with 3 buttons

30 април 2022

На практика това е крайно zigbee устройство и в системите за домашна автоматизация играе роля на логически ключ в сянка. ...

Покупка на холна мебел с вградени светодиоди е причина за запознанство с WiFi четири-канално реле, дало име на темата. Светодиодите са вградени в три независими контура. Всеки един с свой токоизправител 12V 0.25А и съответно уродлив ключ. На практика една паяжина от жици, токоизправители, разклонител и грозни огромни ключове превръщат интериора зад телевизора в съветска лаборатория.

Цена бонбон и ето героя на темата. цена

Предложенията са две, но цената е една и съща. Изберете 12V-волтовата версия. Получавате допълнително линеен стабилизатор LM7812 и филтриращи керамични кондензатори на входа и изхода на 5-волтовата линия. Това разбрах в процеса на изучаване на платката, защото избрах 5-волтовия вариант.

поглед отблизо

Свободни портове са: GPIO0, RXD, TXD.
Ако разполагате с орлово зрение/микроскоп може да впрегнете GPIO4 и GPIO5 с мостчета директно от контролера. Към GPIO2 е присъединен зелен светодиод.

На входа на 5-волтовата линия запоих керамичен кондензатор от 10μF и 47μF електролитен на изхода на 3.3V линия - позната история на китайската икономия.На "обратната страна на Луната" поредната китайска бюджетност. Никакво подсилване с припой на силовите писти, но благодарности, че поне са фрезеровани. Навсякъде неизмит флюс, за което третирах с технически спирт, а той отнесе надписите върху сухите релета.

Гостоприемник на поредния DIY стана пенсиониран TP-LINK TL-SF1005D, а източник на енергия Samsung TRAVEL ADAPTER ETA-U90SWE.

краен вид

Трите адаптера за съответните линии на светодиодите отиват в скрина на тавана в очакване на нов живот. Тяхната роля поема 12V - 2A токоизправител ETC модел DSA-24PF01-12. От което става ясно, че релетата ще комутират постоянен ток.

Samsung TRAVEL ADAPTER ETA-U90SWE и ETC DSA-24PF01-12 са подбрани внимателно, защото на празен ход тяхната консумацията от градската мрежа е равна на 0W.

Консумация от градската мрежа според количеството всключени релета:
/***********************
STANDBY: 0 ~ 0.2W ~ 0.5W
1_relay: 0.6W ~ 1W
2_relay: 1.1W ~ 1.5W
3_relay: 1.7W ~ 1.9W
4_relay: 2.1W ~ 2.4W
***********************/
Консумацията плава в посочените граници.

Минуси:
Моделът има два съществени недостатъка.
 1. GPIO16 не се препоръчва за изход, а в случая е. На практика, това означава при рестарт или подаване на захранване релето на този порт да прещраква, което не е добра практика за консуматора, когото управлява.
  Решение: прерязване на пистата и прехвърляне базата на транзистора към GPIO4 или GPIO5 с мостче.

 2. SPI флаш паметта е PUYA, която е хемороид и с оскъден обем.
  Решение: замяна на 4MB от WINBOND.
Въздържах се от физически бутони. Дупчене и присаждане ще превърне творението в подобие на съветска табакера. От друга страна тя ще бъде скрита от погледа, което обезсмисля същите бутони. Интерфейсът на openHAB е едната страна на медала, а втората е двойния клик на TS0043, който се намира на стената непосредствено до дивана.
05.11.2022 ПРОДЪЛЖЕНИЕ

Уводът в началото спомена за три независими контура светодиодно осветление. Съответно всеки един ще поеме свое реле. Четвъртото някак увисва незаето. Реле на GPIO13 ще управлява капково поливане. Преди появата на ESP8266_IC_Relay X4_v1.1, капковото се управляваше от Sonoff Basic R2. По-малко умни релета, по-малко замърсяване на wifi ефира, по-малко разход на електроенергия. Sonoff Basic R2 се обесмисля и заминава в дълбокия скрин.

Без физически бутон се губи леко комфорта от манипулацията. Все пак от телефона се изисква наличието му под ръка и няколко плъзгания с пръст по екрана. Реших да използвам модул за сензорен бутон TTP223. Никакво дупчене на кутията или пореден франкенщайн, а бързо закрепване на модула към вътрешната страна на кутията с термолепило.

TTP223

Модулът идва с две площадки А и В. При мен бяха незапоени и таблицата подсказва какъв изход ще подаде при поднасяне на палец към сензорния участък. Избрах Jog ouput low. Просто запоих мост на площадките А. В този случай модулът се превръща в бутон и подава на маса GPIOx извода на ESP8266.

Финален изпълнение

Използвах случая, да добавя зумер (buzzer), който в хола ще бъде продължение от общата идея за аудио-сигнализация при настъпило събитие в openHAB.
Схемата на зумера показах в тема BLE Sniffer на ESP-WROOM-32 в openHAB и нейното повторение не представлява трудност.

Активацията изисква версия на Tasmota sensor.
SetOption67 1 // enable a buzzer
      0 // to disable
Самото действие:
buzzer 2.3.4 // значения по избор
// съответно: брой, продължителност и пауза в секунди 
Настройка:

настройка

Финал:

Финал
до нови срещи   ^.^
26 септември 2022 profruit 

Разглеждайки известна площадка попаднах на следното предложение.
Цената и заветния power monitoring ме подкупиха, да се разделя на мига с 6 зелени.

Aubess power monitor switch bla-bla-bla

Първо тествах с родното приложение Tuya smart за android.
За добавяне на Aubess power monitor switch Tuya Smart изисква включени още bluetooth и локация, без които не създава SSDI (wifi точка за достъп). След което автоматично бивате върнати към вашия рутер и регистрирано ново устройство. Неща подробно описани в брошурката на устройството.

Tuya Smart app

По замисъл на покупката веднага насочих внимание към електро показанията. Консуматори под 3W не се отчитат, докато напрежението бе в рамките на допустимата погрешност. С думи прости, мислете за този продукт като показател на близки стойности до реалните на ток и напрежение. Приложението не позволява калибрация и то е подвластно на благоволение на производителя.

Tuya Smart app

Подобен развой не ме устройва, нито закачен за китайски облак. Идея си нямах какво има под капака и това бе втора тръпка. Крайната ми цел е да го подкарам под Tasmota, за успешно интегриране в openHAB.

CB2S to ESP-01S

Tuya изостави WiFi контролери от семейството на ESP и премина на своеобразни модели. В случая CB2S.

Добрата новина е, че ентусиаст публикува проект OpenBeken, който улеснява интеграцията в Home Assistant и флашването е аналогично на Tasmota. Сещате се, че разпоения Tuya CB2S ще бъде полигон за изучаване на OpenBeken, а дотогава ще се задоволя с познатия ESP-01S модул с ESP8266 микроконтролер.

Краен вид.
Залепен върху капака на релето и внимателно паяжина от проводници към съответните пинове.

final ESP-01S

Специализирана ИС BL0942 изчислява електрическите величини. Тя е сравнително нова и драйвер за нея се появява в версия на Tasmota 11.1.0.1. В моя случай флашнах с последна текуща версия 12.1.1 Patricia.

Voilà. Познат букет от величини с добавени фактор на мощността, пълна и реактивна енергия.

Tasmota interface

Роля на полигоните.

pinout

Електрическа схема.

schematic diagram

Параметри на модула в Tasmota.
Tова е златната комбинация за нормална работа на ESP-01S.

Tasmota module parameters

Щрихи:
Точност на показанията на BL0942 е 3% и той е най-добрия избор сред фамилията BL09XX.
ESP-01S модул идва с вградени придърпващи резистори от 12кΩ. Това опростява висящия монтаж до шест проводника (4 за GPIOx + общ + 3.3V). Липсата на GPIO за командване на синия светодиод ме подтиква към модул ESP-07S или ESP-M3. Желателно обем на SPI от 4MB и да не е производство на Puya Semiconductor.
Липсва варистор. Никакъв предпазител.
Икономисани кондензатори от 100nF, гасещи трептения на бутона и на ключа.
Токоограничаващите резистори на светодиода и ключа е с клас на точност 1%. Странно.
Без електролитен филтров кондензатор на линия +3.3V. Линията се държи на керамически от 5μF. Пистите към перата на релето изглеждат оскъдни за обявена сила на тока 16А.
Самото реле е с надпис 10А според стандарт TV-5. Никакви 16А както рекламира продавача.
Капакът се крепи към кутията на четири стегнати щипки. Внимателно с медиатор подпорвате. Приложих грубост и две от тях се строшиха.
0.5W консумация при изключено реле. 0.8W консумация при включено реле от ~230V - мрежа.
Комбинация от: CSE7759, BL0937, BL0942 и Tasmota има една странност. Показанията са налични само при включено реле. При изключено всичко става нула. Така че, ако не ползвате физическото реле, създайте виртуално в параметрите на модула и го включете от главната страница на Tasmota.

SetOption21 ON е нужната команда.
24.09.2022 ПРОДЪЛЖЕНИЕ

Отказах се от модул ESP-01S. Липса на елегантност и повишена опасност от електро-поражение ме насочи в полза на Tuya TYWE2S. На практика такъв не се предлага и негов аналог е ESP-02S с ESP8285H16 чип и 2MB памет.

Tuya CB2S и ESP-02S имат сходен форм-фактор на изпълнение. Най-вече пинове земя и 3.3V съвпадат 1:1. Три седмици ново чакане от Китай и резултатът е налице.

ESP-02S

Модулът пасна като роден. Добавих 100μF електролитен кондензатор на +3.3V-та линия. Клемите на ключа шунтирах с 100nF керамика кондензатор за пълен фен-шуй. Дреболии, които китайците спестили.

Aubess power monitor switch

В оригиналното изпълнение бутонът в центъра на устройството е свързан към пин ADC, който кореспондира с P23 ("ADC, which corresponds to P23 of the IC"). Оскъдната информация на Tuya се ограничава с цитирания израз. На мястото на този пин е аналоговия на ESP-02S, който е непригоден за целта. Той не е запоен и е изолиран. Това обяснява интервенцията на черния проводник от бутона до GPIO0 на гърба на модул ESP-02S.

ESP-02S идва само с един придърпващ високо резистор от 12кΩ на пин RESET. На удивление купените няколко образци ESP-02S за сходни доработки греят прилично и термо-сондата отчита до 46°C.

Финален резултат

Tasmota 12.1.1 by Theo Arends
до нови срещи   ^.^
3 септември 2022 profruit 

С времето ESP-модулите в моя openHAB нараснаха като количество. Забелязах, че тези с малки керамични антени са капризни и често пропадат от мрежата. Мързеливо решение на проблема дойде с замяна на нов рутер с по-висока радиоизлъчвателна мощност. Проблемът затихна, но не изчезна. Това ме накара да отварям меню Information в Tasmota. Там има графа RSSI, която в проценти предава RSSI. При нива под 40% ESP-модулите просто тъпееха. От обяснението на Theo Arends излиза, че докато Tasmota не се съедини по WiFi с рутера не предава MQTT-стойностите.

Наскоро смених китайската палатка в двора с нещо солидно. Местен изобретател издигна навес от поцинковани профили. От една страна палатката стана безсмъртна срещу всякакви урагани, но от друга се каза невидим Фарадеев кафез за антената на моята самоделна метеостанция. Това ме подсети да добавя в пакета на брокера показанията на RSSI. И какво бе учудването ми на нива под 25%. В резултат изяждаше батерията от циклични опити за съединение и изчезваше от ефир.

стандартен ESP-12F модул На първо време купих модул ESP-07S, но отпадна на мига. На борда му има червен светодиод, който се захранва от 3.3V линия и свети постоянно. За DeepSleep-мисия това е нонсенс. И какво? Скалпел!

пациент, донор, апендикси

Пациентът ESP-12F е с напечатана антена. Стар рутер стана отличен донор. Антена, кабел и IPX конектор заминаха към новото тяло.

интервенция

Внимателно с скалпел разрязах изхода на антената към дипола - червена точка. Синя точка е земя. Обърнат IPX-конектора (черна точка) е поставен върху капака на модула. Активен е само средния проводник. От общо четири останалите три излаза са земя. В ход е поялника.

ESP-12F с външна антена

Технически грамотно е дипола да бъде заземен. За целта мостче към капака на модула. Надписите ON и OFF временно изчезнаха, заради протриване на флюса с спирт след запояването.

Обратно в строя.

Метеостанция - Tasmota DeepSleep - Upgrade II

Резултат на практика.

ESP-12F с външна антена RSSI 66%! Отличен резултат.
От интерес преминах от Tasmota-sensors 8.5.1 на Tasmota-sensors 12.0.2. Над седмица стабилен полет, без издънки.

Обърнете внимание на часа в трея на скриншотовете. Толкова време ми отне модификацията, при условие, че снимах процеса след всяка стъпка.

По случая:
до нови срещи   ^.^
20 август 2022 profruit 

Този блог е реинкарнация на първите ми опити за споделяне в нета. На времето започнах с къси разкази на преживяното. После се обезсмисли и превърнах блога си в системно радио. Пиша единствено неща, които карат душата ми да живее: openHAB, Ubuntu, Фотография, Споделено и т.н. Това е моето системно радио, разбирате ли? Моята вълна и вие сте на нея сега.

Архив на блога