Punta de Choros

27 декември 2009

На 2009г й оставаха 120ч съществуване. От календара падна поредния лист с дата 27 декември и към 10.30ч сутринта ме събуди звън от телефона.

Инсталация на Microsoft шрифтове в Ubuntu 16.04

14 януари 2017

нсталация на Microsoft шрифтове в Ubuntu се поражда от идеята браузърите в различните системи, да показват еднакво текстовото съдържанието на интернет страниците.

Ubuntu 16.04 инсталация на USB disk on Key

19 ноември 2016

Арсеналът ми от мобилни компютри съдържа Fujitsu Lifebook AH530. Това е бюджетна машина от 2011г на Intel Core i5-480M процесор и 4GB DDR3 RAM памет.

gparted

Paragon ExtFS for Windows

30 юли 2016

ExtFS for Windows е утилита на Paragon Software разработена през 2013г. Тя представлява решение, предоставящо пълен достъп на четене и на запис до раздели ...

msvcr100.dll is missing Windows 10

04 октомври 2016

Майк Патерсън от Plixer, компания по компютърната сигурност, публикува доклад , че Windows 10 изпраща данни в криптиран вид от вашата машина на всеки пет минути. Той е направил максимума, за да спре изтичането, но системата продължавала да изпраща информация.PHP 5.5 предлага нов начин за хеширане на пароли с сол. Тази техника се използва отдавна, но за получаване на желан резултат се изискваше много действия или прибягване до допълнителни библиотеки. Разработчиците идват на помощ, като въвеждат две нови функции в PHP 5.5 за целта.
 • password_hash
 • password_verify
Нека разгледаме как работят.

Действията се свеждат до създаване на лаконична база данни и подобен php-код.


Създаване на база данни и таблица

-- изтриване на test, ако съществува
-- DROP DATABASE `test`;

-- създаване на test
CREATE DATABASE IF NOT EXISTS `test` 
CHARACTER SET utf8 
COLLATE utf8_general_ci;

-- създаване на таблица users
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `test`.`users` (
 `id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
 `username` varchar(30) NOT NULL,
 `password` varchar(60) NOT NULL,
 PRIMARY KEY (`id`)
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=utf8 AUTO_INCREMENT=1;

-- въвеждане на инфо
INSERT INTO `test`.`users` (`id`, `username`, `password`) 
VALUES (1, 'profruit', 'butterfly');

-- заявка
SELECT * FROM `test`.`users` LIMIT 1;
В резултат на поредицата команди получаваме това.

таблица users

Ясно, че съхранението на пароли в открит вид в базата данни е глупаво. Ела кумчо изяж ме!

Това остава без труд злоумишленик, докопал се до съдържанието на базата. На свой ред ще направим така, че дори паролите да попаднат в ръцете на хакер, те да останат неотключени, като хешираме паролите и добавим към тях ключ с произволен комплект символи.

Създаване на тестови сайт

Копирайте всеки един файл, посочен долу и създайте подобна структура на вашия сървър.

Съдържанието на сайта за придобиване на представа.

сайт отвътре

Файл config.php съдържа константи, а те пък нужните имена и пароли за съединение към конкретната база данни.

config.php
<?php
 // конфигурация на база данни
 define("DB_SERVER", "localhost");
 define("DB_USER", "johnsmith");
 define("DB_PASS", "hackerpassword");
 define("DB_NAME", "test");

Файл convert.php хешира паролата.
Той ще извлече паролата от базата данни. Ще я отпечата в браузъра, след което хешира с помощта на функция password_hash() и отново отпечата в браузъра за съпоставка преди-после. На края ще обнови паролата в хеширан вид в базата данни.

хеширана парола

Солта (YoKo%jOhn&*;!*1234<butt$>?) е произволен набор от символи, не по-малко от 22 на брой. Тя е поместена в константа SALT и е плод на вашето въобръжение. Солта остава в php-файл, далеч от базата данни и това усложнява задача на злоумишленика. А при повишена параноя може да се изнесе в файл зад пределите на root-директорията на сървъра.

PDO e използвано в качеството на пример и всякакви коментари около него се приветсват. За простота на кода се налага ограничение от изпълнение на този файл само веднъж, иначе ще хеширате отново.

Най-отдолу има хиперлинк, който ще ви отведе към файла за сравнение на паролите. Преминете по него.

convert.php
<?php include ('pdo.inc.php'); ?>

<!DOCTYPE html>
<html>
 <head>
 <meta charset="utf-8" />
  <title>конвертитане на паролата</title>
</head>
<body>

 <p>Парола в чист вид: <?= $password?></p>
  <p>Парола с сол: 
 <?php
  // СОЛ - 22 произволни символа
  DEFINE("SALT", "YoKo%jOhn&*;!*1234<butt$>?");
  
  // хеширане на паролата
  echo $hashPassword = password_hash($password, PASSWORD_BCRYPT, ['salt' => SALT]);
 ?>
  </p>
 <?php
 // чист вид
 // UPDATE `test`.`users` SET `password` = 'butterfly' WHERE `users`.`id` =1;
 
 // обновена с сол
 $sql = "UPDATE users SET password = :password WHERE id = :id";
 $istmt = $db->prepare($sql);
 $istmt->execute([':password' => $hashPassword, ':id' => $id]);
 ?>
 
 <a href="./verify.php?password=">сравнение на паролите</a>
</body>
</html>

За елегантност и по-удобна читаемост отделяме файл pdo.inc.php, като самостоятелен. Той се включва в началото на convert.php. Коментарите следва да ви ориентират.

pdo.inc.php
<?php
 // съединение с база данни
 require ('config.php');
 $db = new PDO('mysql:host='.DB_SERVER.';dbname='.DB_NAME, DB_USER, DB_PASS);
 
 // заявка и подготовка
 $sql = "SELECT * FROM users LIMIT 1";
 $stmt = $db->prepare($sql);
 
 // изпълнение
 $stmt->execute();
 
 // подстановка на полетата в променливи
 $stmt->bindColumn('id', $id);
 $stmt->bindColumn('username', $username);
 $stmt->bindColumn('password', $password);

 $stmt->fetch()
?>
Резултат от действието на convert.php.

хеширане на паролата

Забележете адреса в статус бара, към когото ще бъдете пренасочени, а там ви очаква следния прозорец на вид.

сравняване на паролата

Този прозорец се изрисува от файл verify.php.

verify.php

<?php include ('mysqli.inc.php'); ?>

<!DOCTYPE html>
<html>
 <head>
 <meta charset="utf-8" />
  <title>сравнение</title>
</head>
<body>
 <?php if(empty($pass_from_url)): ?>
    <p>въведете парола</p> 
  <?php elseif (password_verify($pass_from_url, $pass_from_db)): ?>
    <i>вярна парола</i>
  <?php else: ?>
    <i>невярна парола</i>
  <?php endif; ?>
</body>
</html>

Файлът съпоставя значенията на хешираната парола от базата данни с въведената в адресното поле на браузъра. Работейки по този начин отпада нужда от форма за въвеждане.

mysqli-драйверът е ползван в качеството на пример, в стил процедурен код. А изяществото налага разделяне на php-кода от html в отделен файл mysqli.inc.php. Коментарите по кода ще ви въведат в обстановката.


mysqli.inc.php
<?php 
 // URL заявка
 $url = @rtrim($_GET['password']);
 $pass_from_url = isset($_REQUEST['password']) ? $url : '';
 
 if(!empty($pass_from_url)){
 
 // съединение с база данни
 require ('config.php');
 $connection = mysqli_connect(DB_SERVER, DB_USER, DB_PASS, DB_NAME);
 
 // успех на съединението
 if(mysqli_connect_errno()) {
  die("Database connection kaput.");
 }
 
 // DB заявка
 $sql = "SELECT password FROM users LIMIT 1";
 $query = mysqli_query($connection, $sql);
 
 // обработка на резултата
 $result = mysqli_fetch_assoc($query);
 $pass_from_db = $result['password'];
 
 // освобождаване на ресурси
 mysqli_free_result($query);
 mysqli_close($connection);
 
 // въведена парола
 echo "{$url} е: ";
 }
?>

И нека пробваме с произволна парола hacker92. Резултат.

невярна на паролата

А сега въведем вярната парола butterfly.

вярна на паролата

Bingo!

извор:
Password Hashing
Salted Password Hashing

до нови срещи   ^.^
19.10.2013 profruit 

0 Response to "Хеширане на пароли с сол в PHP 5.5"

Публикуване на коментар

Този блог е реинкарнация на първите ми опити за споделяне в нета. На времето започнах с къси разкази на преживяното. После се обезсмисли и превърнах блога си в системно радио. Пиша единствено неща, които карат душата ми да живее: Ubuntu, WEB, Photoshop, Фотография, Споделено и т.н. Това е моето системно радио, разбирате ли? Моята вълна и вие сте на нея сега.

Архив на блога