Punta de Choros

27 декември 2009

На 2009г й оставаха 120ч съществуване. От календара падна поредния лист с дата 27 декември и към 10.30ч сутринта ме събуди звън от телефона.

Инсталация на Microsoft шрифтове в Ubuntu 16.04

14 януари 2017

нсталация на Microsoft шрифтове в Ubuntu се поражда от идеята браузърите в различните системи, да показват еднакво текстовото съдържанието на интернет страниците.

Ubuntu 16.04 инсталация на USB disk on Key

19 ноември 2016

Арсеналът ми от мобилни компютри съдържа Fujitsu Lifebook AH530. Това е бюджетна машина от 2011г на Intel Core i5-480M процесор и 4GB DDR3 RAM памет.

gparted

Paragon ExtFS for Windows

30 юли 2016

ExtFS for Windows е утилита на Paragon Software разработена през 2013г. Тя представлява решение, предоставящо пълен достъп на четене и на запис до раздели ...

msvcr100.dll is missing Windows 10

04 октомври 2016

Майк Патерсън от Plixer, компания по компютърната сигурност, публикува доклад , че Windows 10 изпраща данни в криптиран вид от вашата машина на всеки пет минути. Той е направил максимума, за да спре изтичането, но системата продължавала да изпраща информация.

Внимателен преглед в домашния каталог показва тези три скрити файла. Те са ключ към едно вълшебство съпоставимо с хаванска пура в уста, чаша уиски с много лед и натискащи се шведки ... много руси!

bash-файлове

Нека прочетем първия, чрез терминала:
cat /home/profruit/.bash_history
Отговорът е архивиран списък с последни въведени команди от вас по време. При мен това е файл, който съдържа 2000 реда според HISTFILESIZE. За целта има конкретна команда, която (за|на)помня вашите действия в терминала:
history

Заличаване историята на терминала и съдържанието на .bash_history става по един от показаните начини:
 1. history -c && cat /dev/null > ~/.bash_history
 2. history -c && touch ~/.bash_history
 3. history -c && rm -f ~/.bash_history
Първата част чисти историята в RAM, а втората - съдържанието на файла.

Става ясно, че реч иде за масова обвивка Bourne shell (/bin/bash), а изобщо инсталираните такива четем от:
cat /etc/shells

BASH дава възможност за създаване на псевдоними на често използваните дълги команди. Навярно ви е дотегнало да въвеждате “sudo apt-get install”.

Стандартните средства на bash предлагат забележимо съкращение на:
 • sudo apt-get install до лаконично install
 • sudo apt-get update става на update
 • sudo add-apt-repository просто add

Как это сделать?

Чрез псевдоними (alias):
 • alias install='sudo apt-get install'
 • alias update='sudo apt-get update'
 • alias add='sudo apt-get add-apt-repository'
Остава приведените горе примери да се добавят в файл ~/.bashrc:
 1. gedit ~/.bashrc
 2. добавяме псевдонимите в края на документа. съхраняваме.
 3. изпълняваме: source ~/.bashrc
Полезни команди:
 • списък с текущи псевдоними: alias
 • кой alias: alias вашият_alias
Прекратяване действието на псевдонима по време на текущата сесия предлага команда unalias вашият_alias.
A пълно спиране става, чрез изтриване или коментиране на псевдонима в ~/.bashrc.

Alias може да се създаде в текущата сесия и действието му свършва с изхода от терминала. Ако се налага често ползване на такъв е по-добре да се добави в файл ~/.bashrc.
Обратен слеш пред псевдонима игнорира действието му в терминала.

действие на alias

Alias Must Have

alias grub='sudo gedit /boot/grub/grub.cfg'
alias phpini='sudo gedit /etc/php5/apache2/php.ini'
alias mysqlcnf='sudo gedit /etc/mysql/my.cnf'
alias off='sudo poweroff'
alias restart='sudo reboot'
alias ubucleaner='sudo ~/Scripts/ubucleaner.sh'
alias profruit='firefox "http://profruit.blogspot.com/"'

до нови срещи   ^.^
13.10.2012 profruit 

0 Response to "Използване на псевдоними в Linux"

Публикуване на коментар

Този блог е реинкарнация на първите ми опити за споделяне в нета. На времето започнах с къси разкази на преживяното. После се обезсмисли и превърнах блога си в системно радио. Пиша единствено неща, които карат душата ми да живее: Ubuntu, WEB, Photoshop, Фотография, Споделено и т.н. Това е моето системно радио, разбирате ли? Моята вълна и вие сте на нея сега.

Архив на блога